Blog

Za siedmimi horami, za siedmimi dolinami, za siedmimi návykmi…

Za siedmimi horami, za siedmimi dolinami, za siedmimi návykmi…

Tretí a záverečný víkend nášho kurzu nám doplnil a skompletizoval mozaiku všetkých 7 návykov. Kým počas prvých dvoch víkendov sme sa zamerali na náš prerod od závislosti k nezávislosti, tretí víkend sa niesol v duchu vzájomnosti.

Spoločne sme sa prelúskali návykmi “myslite spôsobom výhra-výhra”, “najprv sa snažte porozumieť, potom byť pochopený”, “vytvárajte synergiu” a posledným návykom “ostrite pílu”.

Predstav si, že máš vo svojom vnútri konto, na ktoré ti ľudia navôkol môžu pomyselne dávať vklady, ale aj z neho robiť výbery. Náš piatkový program sme začali práve s myšlienkou na naše citové konto. Citové konto, ktoré charakterizuje mieru dôvery v našich vzťahoch. Každý vklad ju udržuje a každý výber našu vzájomnú dôveru narušuje. Touto témou sme si vytvorili pôdu pre chápanie ostatných návykov, ktorých cieľom je prejsť od osobného víťazstva k tomu spoločnému.

Jednotlivé pracovné bloky boli popretkávané aktivitami, scénkami, hrami na ktorých sme si mohli vyskúšať, aké je to myslieť v prospech iných, v prospech celej skupiny. Práve počas posledného víkendu bolo cítiť, že sa naše spoločenstvo za celý kurz naozaj zblížilo. Vo vzduchu bola cítiť ľahkosť a sústredenie striedal smiech a humor. Spoločne sme si užili aj sobotný večer, ktorý začal naozaj kúzelnícky. Niektoré kúzla nám doteraz vŕtajú v hlave a niektoré prekvapili aj samotného kúzelníka. 🙂

Hovorí sa, že v najlepšom treba skončiť. My v tom najlepšom začíname. Každý sme si do batôžka naložili nástroje, ktorými môžeme skvalitniť naše životy a vzťahy. Odnášame si ich do iných kútov Slovenska a do iných životných situácií. Veľa sme sa naučili a veľa sa vzájomne obohatili, aby sme mohli pretvárať seba a naše okolie k ešte lepšiemu.

Veľká vďaka patrí školiteľom Lydke Ondrejkovovej a Andymu Kňazemu, ktorý nás previedli školeniami a ukázali nám čaro a silu všetkých 7 návykov.


„Skutočne efektívni ľudia sú natoľko skromní a úctiví, že dokážu uznať svoje vlastné limity a oceniť neobmedzené spektrum možností, ktoré poskytuje vzájomné spojenie ľudských sŕdc a myslí.“ – Stephen R. Covey

Napísala účastníčka Johanna