MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

MY TVORÍME PRIESTOR, VY MOŽNOSTI 

Domka organizuje množstvo podujatí počas roka i školských prázdnin aj priamo pod záštitou sekretariátu. Prostredníctvom vašich finančných príspevkov nám pomáhate venovať sa deťom a mladým.

Ďakujeme!

Odborná spolupráca

Dobrý nápad, vaša odborná skúsenosť alebo vedomosť nám môže pomôcť pri budovaní tohto diela.

Ak máte nápad, odporúčanie na kouča, odborníka či nápad na nové školenie, ktoré je vhodné pre Domkárov a Domkárky, neváhajte nás kontaktovať na mail: martina.s@domka.sk

2% z dane

Poukázaním vašich percent z dane podporujete našu celoročnú činnosť a predovšetkým mladých Domkárov.

Osobná spolupráca

Pomôcť môžeš aj osobnou službou ako animátor, dobrovoľník, vedúci krúžku alebo tréner.

Duchovná pomoc

Modlitba je mocná duchovná zbraň, a preto budeme veľmi vďační za každú modlitbu za Domku, saleziánov, deti a mladých.