Tlačivá na darovanie 2%/3% nájdete na stránke skvelyvykon.sk

Pre podujatia organizované Domkou potrebujete tieto tlačivá:

Na preukázanie výsledku negatívneho samotestu maloletých členov Domky/účastníkov našich aktivít môže stredisko použiť Prehlásenie o výsledku samotestu. O tejto povinnosti môže rozhodnúť predseda strediska.

Pre CVČ je potrebné vypĺňať aj Potvrdenie o bezpríznakovosti a to 1x týždenne.

Viac informácii o COVID opatreniach na našich aktivitách nájdete TU.

Na samotnom podujatí je potrebné umiestniť tento OZNAM na dvere.

Tlačivá aktualizujeme podľa platných vyhlášok.