Dokumenty je potrebné vyzbierať od detí, animátorov a organizátorov tábora.

Tlačivá potrebné pre Tymian, Saleziánsky plenér, Teológia pre mladýchSummer school.

Pri pobytovom tábore treba vyplniť tlačivo Potvrdenie o bezinfekčnosti (nie staršie ako 1 deň) a Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára (nie staršie ako 30 dní), ktoré treba odovzdať v deň nástupu do tábora. 

Pdf. Potvrdenie o bezinfekčnosti na pobytový tábor

Pdf. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára

Tlačivo potrebné pre kurz Škola pre animátorov

Vytlačiť a vyplniť tlačivo Potvrdenie o bezinfekčnosti (nie staršie ako 1 deň). Odovzdať v deň nástupu.

Pdf: Potvrdenie o bezinfekčnosti

Tlačivo pre jednotlivé strediská:

  • Pobytové akcie (duchovné cvičenia, zborové sústredenia a iné akcie trvajúce aj cez noc)

Na akciách trvajúcich aj cez noc je nutné pri príchode podpísať potvrdenie o bezinfekčnosti a uchovávať ho 1 mesiac.

Word. Potvrdenie o bezinfekčnosti

  • Pobytové tábory

Pri pobytovom tábore treba vyplniť tlačivo Potvrdenie o bezinfekčnosti (nie staršie ako 1 deň) a Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára (nie staršie ako 30 dní), ktoré treba odovzdať v deň nástupu do tábora. 

Word. Potvrdenie o bezinfekčnosti na pobytový tábor

Word. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára – dieťa

Word. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára – dospelý

  • Denné tábory

Pri dennom tábore treba vyplniť tlačivo Potvrdenie o bezinfekčnosti, ktoré treba odovzdať v deň nástupu do tábora. 

Word. Potvrdenie o bezinfekčnosti na prímestský, denný tábor