Tlačivá potrebné pri vzdaní sa funkcie a menovaní nového predsedu strediska

Pri ukončení funkcie predsedu pred skončením funkčného obdobia potrebuje predseda podať vyhlásenie o vzdaní sa mandátu.

Pre menovanie nového predsedu predsedníctvo Domky potrebuje podklady: podpísanú zápisnicu zo stretnutia strediskovej rady, žiadosť o menovanie nového predsedu a vyjadrenie miestnej zložky saleziánskej rodiny.


Tlačivá potrebné pri organizovaní letných táborov v Domke

Pred nástupom na tábor (pobytový aj prímestský) požadujeme od účastníkov aj animátorov/dobrovoľníkov vyhlásenie o zdravotnom stave.