Pre podujatia organizované Domkou potrebujete tieto tlačivá:

Každé podujatie/stretko/krúžok si musí viesť okrem Domkárskej prezenčky, (ktorú si nechávame 10 rokov) aj Zoznam účastníkov podujatia, ktorý uchováva po dobu 2 týždňov pre účely zisťovania covid-pozitívnych kontaktov. Po 2 týždňoch sme povinní zoznam zničiť.

Na preukázanie výsledku negatívneho samotestu maloletých členov Domky/účastníkov našich aktivít použite Prehlásenie o výsledku samotestu. Testovať sa majú povinnosť všetci nezaočkovaní nad 12 rokov a 2 mesiace pred každým hromadným podujatím (v prípade častej návštevy mládežníckeho centra je to 2x do týždňa).

Pre CVČ je potrebné vypĺňať aj Potvrdenie o bezpríznakovosti a to 1x týždenne.

Viac informácii o COVID opatreniach na našich aktivitách nájdete TU.

Na samotnom podujatí je potrebné umiestniť tento OZNAM na dvere.

Tlačivá aktualizujeme podľa platných vyhlášok.