Pre strediská

Pri organizácii hromadných podujatí jednorazovej povahy (do 48 hodín) – je potrebné podujatie nahlásiť na regionálny hygienický úrad.
Oznámenie ÚVZ SR (žlto-vyznačené upravte na potreby organizátora) 

Na samotnom podujatí je potrebné umiestniť tento OZNAM.

Tábory organizované strediskami

Organizátor tábora musí podujatie nahlásiť na regionálny hygienický úrad.
Oznámenie tábora ÚVZ SR

Pri tábore treba vyplniť tlačivo Potvrdenie o bezinfekčnosti (nie staršie ako 1 deň) a Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára (nie staršie ako 30 dní), ktoré treba odovzdať v deň nástupu do tábora. 
Pdf. Potvrdenie o bezinfekčnosti na tábor – dieťa
Pdf. Potvrdenie o bezinfekčnosti na tábor – dospelý
Pdf. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára

Podujatia organizované sekretariátom

Pri podujatiach, ktoré organizuje sekretariát Domky – Základný animátorský kurz, Tymian, Saleziánsky plenér – treba mať vyplnené Potvrdenie o bezinfekčnosti (nie staršie ako 1 deň) a Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára (nie staršie ako 30 dní), ktoré treba odovzdať v deň nástupu na podujatie.
Pdf. Potvrdenie o bezinfekčnosti – dieťa
Pdf. Potvrdenie o bezinfekčnosti – dospelý
Pdf. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára

Tlačivá potrebné pre letné podujatia aktualizujeme podľa platných vyhlášok.