GDPR

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Domka – Združenie saleziánskej mládeže venuje pozornosť zabezpečeniu ochrany Vašich osobných údajov.

V určitých prípadoch Domka – Združenie saleziánskej mládeže v spoločných projektoch, vzdelávaniach a ďalších špecificky dohodnutých spoluprácach spracúva osobné údaje spolu so spoločnými, pre konkrétnu spoluprácu relevantnými, prevádzkovateľmi (v súlade s článkom  26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a § 33 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a na základe Dohody spoločných prevádzkovateľov zo dňa 25. 03. 2023 uzatvorenej medzi:

Domka – Združenie saleziánskej mládeže, Miletičova 7, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31789218;

SAVIO o. z., so sídlom: Miletičova 7, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO:. 30799562;

Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, Miletičova 7, 821 08 Bratislava, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00586421;

Inštitút Dcér Márie Pomocnice, Kremnická 17, 851 01, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00677728;

Laura, združenie mladých, Miletičova 7, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31955916;

Vydavateľstvo don Bosco, Miletičova 7, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50434870;

Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika, IČO: 00681393;

ZDRUŽENIE EXALLIEVOV A PRIATEĽOV DONA BOSCA NA SLOVENSKU, Miletičova 7, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36070378;