Články

Aj v 34. ročníku chce časopis Rebrík privádzať deti bližšie k Bohu a k ľuďom okolo nich

Rebrík je na Slovensku jediný katolícky časopis pre deti prvého stupňa ZŠ, pričom obsahuje aj rubriky pre predškolákov. Práve táto jedinečnosť ho líši od všetkých ostatných časopisov určených pre deti tohto veku a je základným kameňom nášho časopisu. Časopis REBRÍK pomáha deťom duchovne rásť a formovať ich. Usiluje sa ukazovať tie najdôležitejšie hodnoty, ktorými sú rodina, […]

Zmysluplné leto plné zážitkov – také ponúka Domka všetkým deťom a mladým

Domka – Združenie saleziánskej mládeže sa sústavnou činnosťou počas celého roka venuje deťom a mladým nie len v strediskách ale i priamo prostredníctvom podujatí sekretariátu. Predovšetkým vzdelávacími aktivitami, medzi už dlhoročne známe patrí Škola pre animátorov, Teológia pre mladých, 7 návykov pre mladých a saleziánsku rodinu. Ponuka však narastá o novinky ako napríklad finančný kurz Šéfuj vlastným financiám. Cez letné […]

Je jar: animátori opäť rastú

V dňoch 31. 03. – 02. 04. 2023 sa v Poprade na saleziánskej chate Kvetnica stretli v hojnom počte animátori z východného Slovenska, aby mohli odštartovať 2. kurz Školy pre animátorov. Celý kurz sa odvíjal od namaľovaného obrazu na plátne, ktorý znázorňoval rodinu. Mala troch členov – otca, mamu a dieťa. Dôležitým symbolom obrazu boli […]

Možnosti spolupráce

Tento projekt je dielom nás všetkých. Budovať ho môžme rôznymi spôsobmi...

Odborná spolupráca

Dobrý nápad, vaša odborná skúsenosť alebo vedomosť nám môže pomôcť pri budovaní tohto diela.

Osobná spolupráca

Pomôcť môžeš aj osobnou službou ako animátor, dobrovoľník, vedúci krúžku alebo tréner.

Duchovná pomoc

Modlitba je mocná duchovná zbraň, a preto budeme veľmi vďační za každú modlitbu za Domku, saleziánov, deti a mladých.

2% z dane

Poukázaním Vašich percent z dane podporujete činnosť v strediskách a predovšetkým mladých domkárov.

Finančná podpora projektu

Ak máte záujem stať sa sponzormi našej služby, môžete nás podporiť.