Články

Relácia Viera do vrecka prináša pohľad 12 laikov na synodu

Pápež František zvolal Synodu o synodalite, v rámci ktorej môže každý človek vyjadriť svoj postoj ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi. Opýtali sme sa 12 laikov, ako vnímajú toto pozvanie. Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli.

Kopánka, miesto pre všetkých

Oslavný víkend 80. výročia prítomnosti saleziánov na Kopánke, posviacky kostola a otvorenia zrekonštruovaných priestorov a sviatku Panny Márie Pomocnice kresťanov. Obyvateľov trnavskej časti Kopánka čaká predposledný májový víkend (20. – 22. 05.) udalosť, aká sa stane raz za život.  Je ňou posviacka kostola Panny Márie Pomocnice kresťanov na Kopánke, ktorý v uplynulých rokoch prešiel kompletnou rekonštrukciou. Kostol slávnostne […]

STAŇ SA DOBROVOĽNÍKOM PRE UKRAJINSKÉ DETI A MLÁDEŽ

Domka – Združenie saleziánskej mládeže v spolupráci s rehoľou Saleziánov robí voľnočasové aktivity pre Ukrajinské deti a mládež, ktoré sú ubytované v rôznych zariadeniach. Za posledný mesiac chodili tvoriť aktivity 2x do týždňa do jedného z nich. Svoj voľný čas venovali saleziánski animátori z bratislavských stredísk no aj ich kamaráti zo školy ako dobrovoľníci. ZÁŽITKY […]

Možnosti spolupráce

Tento projekt je dielom nás všetkých. Budovať ho môžme rôznymi spôsobmi...

Odborná spolupráca

Dobrý nápad, vaša odborná skúsenosť alebo vedomosť nám môže pomôcť pri budovaní tohto diela.

Osobná spolupráca

Pomôcť môžeš aj osobnou službou ako animátor, dobrovoľník, vedúci krúžku alebo tréner.

Duchovná pomoc

Modlitba je mocná duchovná zbraň, a preto budeme veľmi vďační za každú modlitbu za Domku, saleziánov, deti a mladých.

2% z dane

Poukázaním Vašich percent z dane podporujete činnosť v strediskách a predovšetkým mladých domkárov.

Finančná podpora projektu

Ak máte záujem stať sa sponzormi našej služby, môžete nás podporiť.