Články

Radostne a s nádejou. Inšpirujme sa a nebojme „sa stratiť“ medzi ľuďmi.

V týchto dňoch vyšla prvá knižka z tohtoročnej edície Viera do vrecka s názvom Radostne a s nádejou. Hlavnou líniou edície je spoločne spoznávať dar, ktorým je pre spoločnosť a pre Cirkev na Slovensku charizma Saleziánov dona Bosca. „V tejto knižke by som chcel, inšpirovaný príkladom nášho otca a zakladateľa, ponúknuť širokej saleziánskej rodine aj všetkým veriacim na Slovensku niekoľko biblických […]

Počet Domkárov z roka na rok rastie. K našej aktivite však potrebujeme aj vašu pomoc.

V roku 2022 stúpol počet členov organizácie Domka – Združenie saleziánskej mládeže, na číslo 8 768. Vďaka mnohým mladým sa vykonáva veľa dobrého po celom Slovensku i v zahraničí. No k našej činnosti potrebujeme pomoc aj od vás – našich podporovateľov. Darovaním vašich 2% (alebo aj 3%) nás môžete posúvať vpred. Hlavnou činnosťou Domky po […]

Kurz 7 NÁVYKOV opäť privítal záujemcov o osobnostný rozvoj

Počas víkendu 20. 01. – 22. 01. 2023 sa v nádhernom prostredí na Donovaloch uskutočnila prvá časť kurzu7 návykov osobnostného a komunitného rozvoja. Kurz je postavený na princípoch knihy 7 návykov vysoko efektívnych ľudí (Stephen Covey), avšak je obohatený o kresťanský pohľad a snaží sa obsah knihy pretaviť aj do života kresťana. Počas prvého víkendu […]

Možnosti spolupráce

Tento projekt je dielom nás všetkých. Budovať ho môžme rôznymi spôsobmi...

Odborná spolupráca

Dobrý nápad, vaša odborná skúsenosť alebo vedomosť nám môže pomôcť pri budovaní tohto diela.

Osobná spolupráca

Pomôcť môžeš aj osobnou službou ako animátor, dobrovoľník, vedúci krúžku alebo tréner.

Duchovná pomoc

Modlitba je mocná duchovná zbraň, a preto budeme veľmi vďační za každú modlitbu za Domku, saleziánov, deti a mladých.

2% z dane

Poukázaním Vašich percent z dane podporujete činnosť v strediskách a predovšetkým mladých domkárov.

Finančná podpora projektu

Ak máte záujem stať sa sponzormi našej služby, môžete nás podporiť.