Články

4 turnusy prímestských táborov pre ukrajinské deti a mládež

V auguste 2023 sa uskutočnili dva turnusy prímestských táborov pre ukrajinské deti a mládež, žijúcich v ubytovacom zariadení v Gabčíkove. Po prvých dvoch turnusoch uskutočnených v júli sme sa tešili na zmenu v tom, že posledný bol takzvaný medzinárodný. A to preto, že nám prišli pomôcť animátori aj zo zahraničia. Tento rok to boli traja […]

Leto 2023 plné zážitkov

Bratislava, 11. september 2023 – Rok čo rok sa Domkári po celom Slovensku počas leta menia na princov, akčných hrdinov, postavy svätých, cestovateľov po svete a rôzne iné bytosti. A to len preto, aby pripravili čo najlepší program pre deti a mladých, ktorí sú im zverení. Prostredníctvom našich stredísk sa tisíce detí zúčastnilo na táboroch, […]

Ďakujeme

V mesiacoch máj – jún 2023 sme ako sekretariát Domky prezentovali darovaciu kampaň „My tvoríme priestor, vy možnosti“, o ktorej sme vás informovali. Prostriedky, ktoré sa nám podarilo vyzbierať išli, tak ako sme avizovali, na organizáciu 4 podujatí sekretariátu. Ten pravidelne počas leta pripravuje vzdelávanie animátorov juniorov prostredníctvom vzdelávacieho kurzu Základný animátorský kurz, pobytový tábor […]

Možnosti spolupráce

Tento projekt je dielom nás všetkých. Budovať ho môžme rôznymi spôsobmi...

Odborná spolupráca

Dobrý nápad, vaša odborná skúsenosť alebo vedomosť nám môže pomôcť pri budovaní tohto diela.

Osobná spolupráca

Pomôcť môžeš aj osobnou službou ako animátor, dobrovoľník, vedúci krúžku alebo tréner.

Duchovná pomoc

Modlitba je mocná duchovná zbraň, a preto budeme veľmi vďační za každú modlitbu za Domku, saleziánov, deti a mladých.

2% z dane

Poukázaním Vašich percent z dane podporujete činnosť v strediskách a predovšetkým mladých domkárov.

Finančná podpora projektu

Ak máte záujem stať sa sponzormi našej služby, môžete nás podporiť.