Články

Osemtisícšesťstošestnásť dôvodov byť vďačný!

Podporte Domku dvomi percentami v Roku vďačnosti. Aj v roku 2024 máte možnosť podporiť Domku – Združenie saleziánskej mládeže dvomi percentami z vašich daní. Rok, ktorý je pre saleziánsku mládež na Slovensku taký výnimočný – pripomíname si v ňom jubilejné 100. výročie príchodu saleziánov na naše územie a taktiež 200 rokov od známeho sna dona […]

Domka – Združenie saleziánskej mládeže pomáha ukrajinským utečencom druhý rok!

Domka v spolupráci s občianskym združením SAVIO o.z. a Laura, združenie mladých od vypuknutia vojny na Ukrajine (24. 02. 2022) pomáha ľuďom núteným opustiť svoju krajinu. Od jednorazových aktivít na začiatku konfliktu prešli k systematickej a dlhodobej pomoci. Zabezpečujú nielen integračné a voľnočasové aktivity v Bratislave, Prešove, či Gabčíkove, ale aj jazykové kurzy a herničku pre ukrajinské mamy […]

Dobrodružná cesta do svojho vnútra

(1. časť kurzu 7 návykov osobnostného a komunitného rozvoja pre mladých a saleziánsku rodinu) Počas víkendu 9. – 11. 02. 2024  sme sa stretli v priateľskej atmosfére penziónu Zornička na Donovaloch, kde sa uskutočnila prvá časť kurzu 7 návykov osobnostného a komunitného rozvoja pre mladých a saleziánsku rodinu. Boli sme skutočne pestrá skupina účastníkov – majitelia firiem, […]

Možnosti spolupráce

Tento projekt je dielom nás všetkých. Budovať ho môžme rôznymi spôsobmi...

Odborná spolupráca

Dobrý nápad, vaša odborná skúsenosť alebo vedomosť nám môže pomôcť pri budovaní tohto diela.

Osobná spolupráca

Pomôcť môžeš aj osobnou službou ako animátor, dobrovoľník, vedúci krúžku alebo tréner.

Duchovná pomoc

Modlitba je mocná duchovná zbraň, a preto budeme veľmi vďační za každú modlitbu za Domku, saleziánov, deti a mladých.

2% z dane

Poukázaním Vašich percent z dane podporujete činnosť v strediskách a predovšetkým mladých domkárov.

Finančná podpora projektu

Ak máte záujem stať sa sponzormi našej služby, môžete nás podporiť.