KONTAKTY

Kontakt na strediská

Domka – sekretariát

Adresa:

Domka – Združenie saleziánskej mládeže, sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava

Email:
sekretariat@domka.sk

Vzdelávanie:
martina.s@domka.sk

Teepee:
teepeeinfo@domka.sk

Telefónne čísla:
Sekretariát: +421 903 296 526
Ekonóm: +421 910 923 143

Účet:

Č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

Fakturačné údaje:

Domka – Združenie saleziánskej mládeže

Právna forma: občianske združenie

Miletičova 7, 821 08 Bratislava

IČO: 31789218

DIČ: 2021423866

DPH: DOMKA nie je platcom DPH

DPH podľa § 7a: DOMKA je registrované pre DPH podľa § 7a – len pre prijaté služby zo zahraničia. Iba pre takéto služby (nie tovary) pri objednávke vyplníme DIČ DPH: SK2021423866 (ang.: VAT Number)

 

Registrácia na MV SR: VVS/1-900/90-4507-11

 

Ochrana detí
ochranadeti@domka.sk

Terézia Piknová

Terézia Piknová

administratíva, PR

terezia@domka.sk

Martina Škutová

Martina Škutová

vzdelávanie, administratíva

martina.s@domka.sk

Igor Kalafut

Igor Kalafut

účtovníctvo

ucto@domka.sk

Mária Grebečiová

Mária Grebečiová

riaditeľka sekretariátu

riaditelka@domka.sk

Andrej Skala

Andrej Skala

kontakt pre otázky GDPR

andrej@domka.sk