KONTAKTY

Kontakt na strediská

Domka – sekretariát

Adresa:

Domka – Združenie saleziánskej mládeže

Miletičova 7
821 08 Bratislava

Email:

sekretariat@domka.sk

Vzdelávanie:

martina.s@domka.sk

Telefónne čísla:

Sekretariát: +421 903 296 526

Ekonóm: +421 910 923 143

Účet:

Č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

Fakturačné údaje:

Domka – Združenie saleziánskej mládeže

Právna forma: občianske združenie

Miletičova 7, 821 08 Bratislava

IČO: 31789218

DIČ: 2021423866

Terézia Piknová

Terézia Piknová

administratíva, PR

terezia@domka.sk

Igor Slaninka

Igor Slaninka

ekonomika

ekonom@domka.sk

Martina Škutová

Martina Škutová

vzdelávanie, administratíva

martina.s@domka.sk

Igor Kalafut

Igor Kalafut

účtovníctvo

ucto@domka.sk

Mária Grebečiová

Mária Grebečiová

riaditeľka sekretariátu

riaditelka@domka.sk

Andrej Skala

Andrej Skala

kontakt pre otázky GDPR

andrej@domka.sk