INÉ

Osobitným druhom tábora je Saleziánsky plenér, tábor s ambíciou rozvíjať mladých umelcov. Jeho hlavným organizátorom je salezián spolupracovník a zároveň akademický maliar Pavol Rehák.

Celoslovenský tábor pre miništrantov – Tymian – sa každoročne koná v RZ Škutovky pri Liptovskej Osade. Týždenný pobytový tábor je určený pre miništrantov od 10 rokov až po vysokoškolákov. Cieľom tábora je pomoc pri formácii miništrantov podľa projektu KBS. Okrem duchovného programu účastníkov každoročne čaká program plný zábavy a dobrodružstva.

Púť zaľúbených

Pre všetkých zaľúbených – páry, ktoré spolu chodia, sú zasnúbené alebo manželia, spoluorganizuje Domka už niekoľko rokov Púť zaľúbených. Každoročne sa v Šaštíne stretne viac ako tristo zaľúbených mladých z celého Slovenska ale i zahraničia.

Bohatý program púte je rozdelený do troch dní. Je vytvorený tak, aby bol posilou do kráčania každodennosti, načerpania síl a chuť rozvíjať vzájomnú lásku. Okrem svätých omší  v ňom nechýbajú ani svedectvá párov, prednášky či práca v malých skupinkách.

Viac na https://www.zalubeni.sk/

BOSS