Medzistredisková výmena animátorov

Medzistredisková výmena animátorov je letná aktivita pre všetky strediská, ktorá spočíva vo vzájomnom „prepožičaní“ animátorov. Každé stredisko môže vypísať termíny letných podujatí, na ktoré by potrebovalo pomoc, a animátori sa môžu na túto službu prihlásiť.

Výhody:

  • spoznáš nových ľudí
  • zažiješ atmosféru tábora v inom stredisku
  • spoznáš prostredie saleziánskeho sveta aj mimo svojho strediska

Chcete prihlásiť svoje stredisko na Medzistrediskovú výmenu animátorov (ponuka animátorov/ponuka prijatia animátorov)?
– akú akciu chystáte?
– kedy sa uskutoční? (napíš aj dátum príprav/sústredení)
– koľko animátorov potrebujete?
– aký vek animátorov potrebujete?
– viete im zabezpečiť ubytovanie?
– koho môžeme kontaktovať? (meno, priezvisko, mail, tel. č.)

Nahláste to na mail: terezia@domka.sk

Aktuálne ponuky:

Bardejov, Poštárka
Brezno
Dubnica nad Váhom

 

 

Medzistredisková výmena animátorov 2021 – Dubnica nad Váhom

MEDZISTREDISKOVÁ VÝMENA ANIMÁTOROV

Dubnica nad Váhom

05. – 08. 08. 2021

Medzistredisková výmena animátorov 2021 – Brezno

MEDZISTREDISKOVÁ VÝMENA ANIMÁTOROV

Brezno

02. – 06. 08. 2021

Medzistredisková výmena animátorov 2021 – Bardejov – Poštárka

MEDZISTREDISKOVÁ VÝMENA ANIMÁTOROV

Bardejov, Poštárka

12. – 16. 07. 2021