Medzistredisková výmena animátorov

Medzistredisková výmena animátorov je letná aktivita pre všetky strediská, ktorá spočíva vo vzájomnom „prepožičaní“ animátorov. Každé stredisko môže vypísať termíny letných podujatí, na ktoré by potrebovalo pomoc, a animátori sa môžu na túto službu prihlásiť.

Výhody:

  • spoznáš nových ľudí
  • zažiješ atmosféru tábora v inom stredisku
  • spoznáš prostredie saleziánskeho sveta aj mimo svojho strediska

Chcete prihlásiť svoje stredisko na Medzistrediskovú výmenu animátorov (ponuka animátorov/ponuka prijatia animátorov)?
– akú akciu chystáte?
– kedy sa uskutoční? (napíš aj dátum príprav/sústredení)
– koľko animátorov potrebujete?
– aký vek animátorov potrebujete?
– viete im zabezpečiť ubytovanie?
– koho môžeme kontaktovať? (meno, priezvisko, mail, tel. č.)

Nahláste to na mail: media@domka.sk

Aktuálne ponuky:

Bratislava – Mamateyova – prímestský tábor

Bratislava – Mamateyova – futbalové sústredenie

Bratislava – Daliborovo nám.

Brezno

Kaplna

Košice – Luník IX

Michalovce

 

 

 

 

 

 

Medzistredisková výmena animátorov – Košice-Luník IX (prímestský tábor)

Medzistredisková výmena animátorov je jedinečná príležitosť načerpať inšpiráciu z konkrétnych akcií v rôznych strediskách Domky

Medzistredisková výmena animátorov – Bratislava-Miletičova (dievčenský pobytový tábor)

Medzistredisková výmena animátorov je jedinečná príležitosť načerpať inšpiráciu z konkrétnych akcií v rôznych strediskách Domky

Medzistredisková výmena animátorov – Kaplna (chlapčenský pobytový tábor)

Medzistredisková výmena animátorov je jedinečná príležitosť načerpať inšpiráciu z konkrétnych akcií v rôznych strediskách Domky

Medzistredisková výmena animátorov – Bratislava-Mamateyova (prímestský tábor)

Medzistredisková výmena animátorov je jedinečná príležitosť načerpať inšpiráciu z konkrétnych akcií v rôznych strediskách Domky

Medzistredisková výmena animátorov – FK Mamateyka (futbalový kemp)

Medzistredisková výmena animátorov je jedinečná príležitosť načerpať inšpiráciu z konkrétnych akcií v rôznych strediskách Domky