Medzistredisková výmena animátorov

Medzistredisková výmena animátorov je letná aktivita pre všetky strediská, ktorá spočíva vo vzájomnom „prepožičaní“ animátorov. Každé stredisko môže vypísať termíny letných podujatí, na ktoré by potrebovalo pomoc, a animátori sa môžu na túto službu prihlásiť.

Výhody:

  • spoznáš nových ľudí
  • zažiješ atmosféru tábora v inom stredisku
  • spoznáš prostredie saleziánskeho sveta aj mimo svojho strediska

Chcete prihlásiť svoje stredisko na Medzistrediskovú výmenu animátorov (ponuka animátorov/ponuka prijatia animátorov)?
– akú akciu chystáte?
– kedy sa uskutoční? (napíš aj dátum príprav/sústredení)
– koľko animátorov potrebujete?
– aký vek animátorov potrebujete?
– viete im zabezpečiť ubytovanie?
– koho môžeme kontaktovať? (meno, priezvisko, mail, tel. č.)

Nahláste to na mail: terezia@domka.sk

Aktuálne ponuky:

Bardejov, Poštárka
Brezno
Dubnica nad Váhom

 

 

MEDZISTREDISKOVÁ VÝMENA ANIMÁTOROV 2022 – KOŠICE – KALVÁRIA

Hľadáme animátorov

PÚŤ DO TURÍNA

Púť po stopách dona Bosca pre všetkých mladých.

MEDZISTREDISKOVÁ VÝMENA ANIMÁTOROV 2022 – SENEC

Hľadáme animátorku

MEDZISTREDISKOVÁ VÝMENA ANIMÁTOROV 2022 – KAPLNA

Medzistredisková výmena animátorov 2022 – Kaplna

Hľadáme animátorov

Chlapčenský pobytový tábor

15. – 21. august 2022