Medzistredisková výmena animátorov

Medzistredisková výmena animátorov je letná aktivita pre všetky strediská, ktorá spočíva vo vzájomnom „prepožičaní“ animátorov. Každé stredisko môže vypísať termíny letných podujatí, na ktoré by potrebovalo pomoc, a animátori sa môžu na túto službu prihlásiť.

Výhody:

  • spoznáš nových ľudí
  • zažiješ atmosféru tábora v inom stredisku
  • spoznáš prostredie saleziánskeho sveta aj mimo svojho strediska

Chcete prihlásiť svoje stredisko na Medzistrediskovú výmenu animátorov (ponuka animátorov/ponuka prijatia animátorov)?
– akú akciu chystáte?
– kedy sa uskutoční? (napíš aj dátum príprav/sústredení)
– koľko animátorov potrebujete?
– aký vek animátorov potrebujete?
– viete im zabezpečiť ubytovanie?
– koho môžeme kontaktovať? (meno, priezvisko, mail, tel. č.)

Nahláste to na mail: media@domka.sk

 

 

 

 

 

 

 

Medzistredisková výmena animátorov – Brezno

Medzistredisková výmena animátorov je jedinečná príležitosť načerpať inšpiráciu z konkrétnych akcií v rôznych strediskách Domky

Staň sa animátorom na tábore pre ukrajinské deti (špeciálna ponuka Medzistrediskovej výmeny animátorov)

Medzistredisková výmena animátorov je jedinečná príležitosť načerpať inšpiráciu z konkrétnych akcií v rôznych strediskách Domky

Medzistredisková výmena animátorov – FK Mamateyka (futbalový kemp)

Medzistredisková výmena animátorov je jedinečná príležitosť načerpať inšpiráciu z konkrétnych akcií v rôznych strediskách Domky