Medzistredisková výmena animátorov

Medzistredisková výmena animátorov je letná aktivita pre všetky strediská, ktorá spočíva vo vzájomnom „prepožičaní“ animátorov. Každé stredisko môže vypísať termíny letných podujatí, na ktoré by potrebovalo pomoc, a animátori sa môžu na túto službu prihlásiť.
Výhody:

  • spoznáš nových ľudí
  • zažiješ atmosféru tábora v inom stredisku
  • spoznáš prostredie saleziánskeho sveta aj mimo svojho strediska

BARDEJOV – POŠTÁRKA

Kedy: 08. – 12. 07. 2019

Typ tábora: prímestský tábor pre rómske deti

Miesto konania: Bardejov – Poštárka

Bývanie: zabezpečené

Rola animátora: animátor v skupinke + ochota pomôcť s čímkoľvek, čo bude potrebné

Podmienky: ktokoľvek, kto má chuť a odvahu zažiť misijnú skúsenosť v rómskom prostredí