Blog

TEOLÓGIA PRE MLADÝCH. LETNÁ ŠKOLA – SVIATOSTI

TEOLÓGIA PRE MLADÝCH. LETNÁ ŠKOLA – SVIATOSTI

Nedeľa, 1. septembra 2019. Zatiaľ, čo sa školáci smutne pripravovali na prvý školský deň, skupina dvadsiatich mladých z celého Slovenska už s radosťou cestovala do Badína na letnú školu teológie.

Účastníci prišli plní očakávaní, ale aj zážitkov z celého leta, takže prvý večer sa niesol v duchu družných debát. Po krátkom úvode a vovedení do témy nasledujúcich štyroch dní prišiel čas aj na prezentáciu esejí. V menších skupinách sa diskutovalo, kto ako uchopil poznanie posledného víkendu a ako sa mu ho podarilo pretaviť na papier i do života. 

Pondelok začal „filozofickým okienkom“ v podaní Petra Ondreja SDB, ktorý predstavil rôzne pohľady na pojem symbol a načrel aj do symboliky v kresťanstve, na čo následne nadviazal don Maturkanič a rozvinul tému umenia ako symbolu. Rôzne obrazy, ikony a mozaiky sprevádzali celú letnú školu, no najväčší skvost čakal účastníkov v kaplnke – mozaika Marka Rupnika s výjavom ukrižovania, zdobiaca stenu za oltárom. Upútala už pri vstupe a veľmi prirodzene viedla prizerajúcich sa od úžasu nad krásou diela k rozjímaniu nad vyobrazeným výjavom. Umelecko-duchovný zážitok ešte posilnila večerná Svätá Božská liturgia plná symboliky a následný „liturgický ateliér“ pod vedením dona Stellmacha.

V nasledujúcich dvoch dňoch sa účastníci už naplno ponorili do témy troch iniciačných sviatostí a postupne sa dozvedali viac o krste, sviatosti birmovania a eucharistii z historického, teologického i praktického hľadiska, teda o ich dôsledkoch v živote človeka. Centrálnou sviatosťou objasňujúcou všetky ostatné sa pritom ukázala práve eucharistia. V rámci ďalšieho liturgického ateliéru nakukli účastníci do sakristie, oboznámili sa s týmto liturgickým priestorom, novým najmä pre ženské osadenstvo, spoznali význam a použitie jednotlivých predmetov a nevynechali ani liturgické knihy a krátky exkurz, ako a podľa čoho sa v nich orientovať.

Voľný čas medzi prednáškami a poobedňajšiu rekreáciu mladý teológovia vypĺňali športom, spoločenskými hrami, prechádzkami po okolí a diskusiami s lektormi i medzi sebou. Mnohí využili aj jedinečnú možnosť navštíviť pamätnú izbu Jána Pavla II., v ktorej počas návštevy Badína oddychoval. Posledný večer čakala účastníkov spoločná grilovačka na záhrade, ktorú si vychutnali aj napriek chladnému jesennému počasiu.

Posledný deň letnej školy uzavrela prednáška o sviatosti zmierenia, svätá omša a záverečná diskusia.

„Cirkev je spoločenstvo, ktoré stojí na fascinácii Kristom,“ zaznelo počas tejto letnej školy a účastníci, s posilneným pocitom prináležitosti k Cirkvi, fascinovaní dobrotou a veľkosťou Najsvätejšej Trojice odišli medzi bratov a sestry. V pevnej nádeji, že Svetlo, ktoré sa ich počas týchto dní dotklo, ožiari cez nich okolitý svet. Deo gracias!

Napísala účastníčka: Lenka Kytyrová