Blog

SYM 2019

SYM 2019

Stretnutie saleziánskeho mládežníckeho hnutia Európy a stredného východu (SYM) sa uskutočňuje každý rok v novembri. Vždy v inom meste – tohtoročné bolo v Seville (Španielsko).

Rok čo rok sa SYM zúčastňujú zástupcovia za jednotlivé krajiny, ktorí sa venujú pastorácií mládeže. Poväčšine ide za krajinu jeden salezián alebo saleziánka a jeden z pomedzi mladých, ktorý aktívne  pracuje v pastorácií. 

Slovensko malo aj tento rok svojich zástupcov. Domku, a teda mladých, zastupovala Elena Karasová a saleziánov Vladimír Peregrim, SDB.Hlavnou formačnou témou bola exhortácia Christus Vivit, o ktorej sa debatuje na rôznych úrovniach a organizačnou témou bola príprava Confronta 2021. Naši zástupcovia za Slovensko absolvovali 4 lety. Cestovali 12 hodín tam a 12 hodín späť, aby prispeli do spoločného. Pozdieľali sa o skúsenosti z daných tém, obohatili sa o skúsenosti iných a tiež odprezentovali našu Akciu Animátor Banská Bystrica, ktorú sme zažili koncom septembra. Už teraz sa všetci tešia na to budúcoročné stretnutie SYM, ktoré sa bude konať na Malte.

Ak ťa zaujíma ako a v čom sa Domka angažuje v zahraničí, čo je to Confronto a kto sa ho môže zúčastniť, neváhaj nás kontaktovať na sekretariáte: zahranicie@domka.sk