Blog

ŠPA 3. KURZ – VÝCHOD

ŠPA 3. KURZ – VÝCHOD

Predposledný kurz našej Školy pre animátorov bol výnimočný. Konečne sa nám podarilo dostať sa na určené miesto bez väčších komplikácií.

Vďaka hrám, s ktorými sme odštartovali piatkový večer sme lepšie spoznali členov západňarskej ŠpA-čky, ktorí si s nami nahrádzali svoj tretí kurz. Ten nesie názov „Hľadači Boha“ a tak sme rozprúdili debatu o tom, ako nás Boh hľadá a ako cítime v našich životoch jeho dotyk. V menších skupinách sme sa navzájom pozdieľali o našich skúsenostiach. Povzbudení a vyčerpaní sme sa po večernej modlitbe vrátili do svojich izieb, kde sme zaspávali s očakávaním, čo má pre nás pripravený nasledujúci deň.

V sobotnom bloku sme zase naopak sa mali zamyslieť nad tým, ako my hľadáme Boha a aké túžby máme my, ale aj mladí vo všeobecnosti. Túžby sme si pomenovali, rozdelili podľa dôležitosti, ktoré pomenoval Larry Crabb a ako symbol sme do skúmaviek nasypali trblietky podľa pomeru našich túžob. Následne sme diskutovali o tom, ako odovzdávame vieru deťom na stretkách alebo v spoločnosti.

V praktickej časti nám školitelia zhodnotili stretká, ktoré sme pripravili na rôzne témy. Využili sme všetky naše poznatky, či už novonadobudnuté alebo z praxe, ktorú už za sebou ako animátori máme.

Neoddeliteľnou súčasťou programu boli modlitby, adorácia a sv. omše ale i hry, pri ktorých sme sa dobre zabavili.

Na záver celého víkendu sme si spravili reflexiu kurzu, aby sme zistili, čo všetko sa nám dostalo do hlavy. Reflexia pozostávala z dopisovania do veľkého papiera, na ktorom bol nakreslený múr a rebrík – prekážky odovzdávania viery a to, čo nám pomáha v odovzdávaní. Kurz sme zakončili svätou omšou, na ktorej nám dal don Ondrej liek na život – krížik.

Po obede sme sa vybrali na vlakovú stanicu. Každý sa vybral svojim smerom s dobrým pocitom, že si do svojho animátorského, ale aj bežného života niečo odniesol a môže to využiť.

Infromovala: Katka Kolková