Blog

ŠPA 2018 SPÚŠŤA PRIHLASOVANIE

ŠPA 2018 SPÚŠŤA PRIHLASOVANIE

Nepremeškajte príležitosť prihlásiť sa na obľúbený kurz Škola pre animátorov, ktorý Domka organizuje pre nádejných animátorov aj tento rok. Dvojročný kurz zložený zo štyroch víkendových stretnutí štartuje už túto jeseň.

Účastníci si môžu prostredníctvom kurzu ŠpA prehĺbiť vedomosti, zručnosti a postoje v štyroch témach, ktoré súvisia s animátorstvom (1. Animátorstvo a preventívny systém, 2. Osobné stretnutie a sprevádzanie, 3. Odovzdávanie viery – povolanie animátora, 4. Hodnota spoločenstva).

Účastníkom ponúkame:

–    Užitočné a praktické informácie pre vykonávanie animátorskej služby

–    Stretávanie sa počas dvoch rokov na štyroch víkendových kurzov, spoznanie nových inšpiratívnych ľudí.

–    Priestor na vzájomné zdieľanie a na prežitie silných duchovných momentov.

–    Zážitok spoločenstva a spolupráce saleziánskej rodiny.

–    Certifikát o absolvovaní ŠpA (v prípade absolvovania všetkých kurzov)

Účastník musí spĺňať podmienky:

–    vek 16 rokov a viac

–    skúsenosť v práci s mládežou

–    záujem absolvovať všetky štyri kurzy

Výhodou pri výbere účastníkov z pomedzi uchádzačov je ak:

–    uchádzač za posledný rok systematický pracoval s deťmi a mládežou

–    je členom Domky alebo Laury, alebo má inú príslušnosť k saleziánskemu prostrediu (kontakt s SDB, FMA, ASC…)

–    uchádzač absolvoval základné animátorské vzdelávanie

Kurzy sú spoločné pre chlapcov a dievčatá a uskutočňujú sa na dvoch miestach.

Začínajú v piatok večerou (18:00) a končia v nedeľu obedom (14:00).

1. kurz ŠpA – západ

dátum: 23. – 25. 11. 2018

miesto: Liptovská Osada

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára do 25. 10. 2018 a zaplatením účastníckeho poplatku najneskôr do 29. 10. 2018.

Účastnícky poplatok pre členov Domky je vo výške 35€. Pre účastníkov, ktorí v roku 2018 nie sú členmi Domky je účastnícky poplatok vo výške 40€ (overiť členstvo v Domke na rok 2018 je možné u správcu systému Vivant v tvojom stredisku Domky. Evidovať sa za člena Domky je možné u predsedu tvojho strediska Domky). V prípade možnosti a záujmu podporiť vzdelávanie v Domke môžeš uhradiť plnú sumu 55€.

Údaje k platbe prevodom:

č. účtu: IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

variabilný symbol: 201812

správa pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka

1. kurz ŠpA – východ

dátum: 16. – 18. 11. 2018

miesto: Krompachy

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom linku do 25. 10. 2018 a zaplatením účastníckeho poplatku najneskôr do 29. 10. 2018.

Účastnícky poplatok pre členov Domky je vo výške 35€. Pre účastníkov, ktorí v roku 2018 nie sú členmi Domky je účastnícky poplatok vo výške 40€ (overiť členstvo v Domke na rok 2018 je možné u správcu systému Vivant v tvojom stredisku Domky. Evidovať sa za člena Domky je možné u predsedu tvojho strediska Domky). V prípade možnosti a záujmu podporiť vzdelávanie v Domke môžeš uhradiť plnú sumu 55€.

Údaje k platbe prevodom:

č. účtu: IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

variabilný symbol: 201811

správa pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka

Počet účastníkov na jeden kurz je obmedzený (max. 25), preto si organizátor vyhradzuje právo dodatočného výberu z prihlásených uchádzačov. Účasť na kurze bude potvrdená e-mailom. Uchádzačom, ktorí nebudú vybraní, bude vrátený účastnícky poplatok v plnej výške.

Prihlásení účastníci dostanú bližšie informácie o kurze e-mailom.

Pre viac informácií píšte na kristina@domka.sk