ŠKOLENIE 7 NÁVYKOV

ŠKOLENIE 7 NÁVYKOV

Posledný februárový víkend sa v Liptovskej Štiavnici konala prvá časť školenia 7 Návykov skutočne efektívnych ľudí pre mladých zo stredísk a saleziánsku rodinu.

Mladí z rôznych kútov Slovenska, pod vedením šikovných školiteľov Lydky Ondrejkovovej a saleziána Peťa Figeľa, si dali úvodné stretko s prvými tromi návykmi –  žime proaktívne, začínajme s myšlienkou na koniec a dajme to najdôležitejšie na prvé miesto.

Pekným spoločným prvkom celého víkendu bola saleziánska rodinnosť a vzájomné zdieľanie sa. Veľakrát sme si boli navzájom obohacujúcou inšpiráciou a podnetom na premýšľanie o svojom vlastnom živote.

Medzi účastníkmi kurzu boli najmä mladí pracujúci, ktorí chcú nové vedomosti aplikovať do svojej profesijnej alebo osobnej oblasti. Jedna z prelomových myšlienok školenia bol pohľad na našu vlastnú slobodu. Právo slobodne sa rozhodovať máme v každej chvíli a túto možnosť nám nikto nemôže vziať. Vďaka tejto myšlienke sme si hlbšie uvedomili dar od nášho Otca – slobodnú voľbu rozhodovať  sa – či už reaktívnym alebo proaktívnym spôsobom.

Počas kurzu sme sa stretávali  na prvý pohľad s nejasným slovíčkom „paradigma“, avšak s jednoduchým významom.  Je to Tvoj spôsob, akým chápeš a interpretuješ svet okolo seba. Páčila sa nám myšlienka, že každý z nás pozerá na svet cez iné „okná“. Po diskusiách, ktoré nasledovali po prezentáciách sme mali hlavy plné myšlienok. Niektorí z nás sa vybrali prevetrať na čerstvý liptovský vzduch. Nasledovalo dynamické, interaktívne a zaujímavé prezentovanie jednotlivých návykov. Našou motiváciou povedať pár múdrych slov bola aj tajná odmena, ktorú dostal ten z nás, ktorého prejav si od ostatných zaslúžil „wow“, alebo aspoň malý potlesk.

Dôležitou časťou kurzu bolo aj zamyslenie sa nad rolami v našom živote. Kým som, spoznanie seba samého, aké mám ciele a teda úvaha nad svojim vlastným poslaním. Som obeťou tohto sveta alebo som tvorcom svojho poslania? Uvažovali sme aj nad našim týždenným plánom, nad time managementom, nad odkazom „kompasu“ a nad odkazom „hodiniek“. Čas, ktorý máme k dispozícii, môže byť milostivým aj v každodennom zhone…

Efektívnym bodom školenia bol priestor na diskusie vo dvojiciach. Voľný čas niektorí z nás využili na regeneráciu psychiky spánkom alebo spoločenskými hrami. Najväčšou výzvou však ostáva aplikovať získané poznatky do každodenného života. Preto IDEM JA!