Blog

ŠKOLENIE 7 NÁVYKOV POKRAČUJE

ŠKOLENIE 7 NÁVYKOV POKRAČUJE

1. a 2. apríla sme sa zúčastnili na druhom pokračovaní kurzu 7 návykov skutočne efektívnych ľudí s názvom Focus, čo znamenalo, že naším cieľom počas týchto dní bolo prehĺbenie prvých troch návykov.

Stretli sme sa v piatok večer opäť v Liptovskej Štiavnici a, samozrejme, najskôr sme naplnili naše žalúdky. Debatami pri večeri by sme radi pokračovali, ale keďže tento kurz bol skrátený, museli sme sa pustiť do práce.

Piatkový večer sme sa navzájom podelili o to, ako sme prežili čas od prvého kurzu v duchu prvých troch návykov a ako nám išlo plánovanie nášho času. Snažili sme sa pomenovať to, čo sa nám darilo a s čím sme mali problém.  Bol to pekný večer, ktorým sme sa naštartovali pred náročným sobotným programom. Spoločný program sme zakončili modlitbou.

Sobotu sme začali sv. omšou, po nej nasledovali raňajky a prvá časť programu. Rozdelili sme sa do piatich skupiniek a dostali sme za úlohu predstaviť ostatným nejakú časť prvého kurzu. Spôsob spracovania školitelia nechali na našej kreativite, a tak sme sa naozaj mali na čo tešiť. Mohli sme vidieť zaujímavé scénky, tiež sme si vypočuli rôzne príklady zo života alebo sme videli pekné názorné obrázky. Potom už nasledovalo ďalšie prehlbovanie prvých troch návykov. Jednu zaujímavú aktivitu sme venovali spomienke na náš minulý týždeň. Viac sme hovorili o hodnotách a cieľoch v našom živote, ktoré by mali vychádzať z nášho poslania a rolí, v ktorých sa nachádzame.

Myslím, že keby bol ešte priestor na otázky a diskusiu, pokračovali by sme ďalej. Okolo štvrtej popoludní sme postupne začali odchádzať domov.

Boli to síce necelé dva dni, ale veľmi dobre naplánované stretnutie, ktoré v nás prehĺbilo chuť pracovať na sebe a na napĺňaní času, ktorý nám je zverený. Na začiatku už nebolo treba veľa času na otáľanie a hneď sme sa pustili do rozhovorov.

Ďakujem naším školiteľom za trpezlivosť odpovedať na všetky naše otázky, vďaka čomu sme v sobotu podvečer odchádzali naozaj povzbudení. Priateľská a uvoľnená atmosféra sa tiahla celým naším spoločným časom a už teraz sa teším na ďalšie stretnutie, ktoré nás čaká o necelé tri týždne.