Blog

ŠKOLENIE 7 NÁVYKOV MÁ ÚSPEŠNÝCH ABSOLVENTOV

ŠKOLENIE 7 NÁVYKOV MÁ ÚSPEŠNÝCH ABSOLVENTOV

Na poslednom májovom školení Coveyho 7 návykov skutočne efektívnych ľudí sa skupinka už zohratých účastníkov posunula od osobného víťazstva k víťazstvu spoločnému.

Najprv sme zistili, že ak chceme s ostatnými niečo spoločne vytvárať, musíme sa pre nich stať dôveryhodnými. Dosiahnuť to môžeme aj pomocou pravidelných vkladov na ich citové konto. Potom sme si pomocou hry vyskúšali, že práve vtedy, keď myslíme na dobro druhého, dokážeme aj pre seba dosiahnuť najlepší výsledok. Ak si teda osvojíme myslenie dostatku a uveríme, že sa všetkým ujde a ešte sa aj zvýši, zlepšia sa nielen naše vzťahy, ale môžeme urýchliť aj riešenie našich problémov.

Pri piatom návyku, ktorý nás pozýva k snahe najprv porozumieť, až potom k túžbe byť pochopení, sme si mali možnosť trénovať empatické počúvanie. Uvedomili sme si, že pri počúvaní druhého nezapájame uši, oči aj srdce, ale často sa necháme zviesť k porovnávaniu s vlastnou skúsenosťou. Skôr ako druhých vypočujeme, začneme im radiť  bez toho, aby to od nás žiadali. Takéto správanie potom môže viesť k nepochopeniu na oboch stranách a k strate dôvery.

Pri návyku o synergii nabúrali školitelia Lydka Ondrejkovová a salezián Peter Figeľ základy matematiky, keď nás učili, že 1+1=3. Pri tomto návyku ide totiž o to, že spoločenstvo môže byť viac ako súčet jednotlivých osôb. Ako hovorí sám Covey: „Skutočne efektívni ľudia sú natoľko skromní a úctiví, že dokážu uznať svoje vlastné limity a oceniť neobmedzené spektrum možností, ktoré poskytuje vzájomné stretnutie ľudských sŕdc a myslí.“ Ak sa teda každý vzdá toho, že jeho myšlienka je najlepšia, môžeme dospieť k „tretej alternatíve“, ktorá má väčšiu hodnotu ako naše pôvodné nápady.

K tomu, aby sme predchádzajúcich 6 návykov v našom živote dokázali aktívne využívať, nám slúži siedmy návyk. Pri ňom si dávame pozor na náš duchovný život, ktorý okrem duchovnej dimenzie zahŕňa aj dimenziu tela, vzťahov a intelektu.

Aby sme zo školenia neodišli len s dobrým pocitom, že sme sa zasa niečo nové dozvedeli, spísali sme si akčný plán, na čo sa vo svojom živote v najbližšom čase chceme zamerať. Na záver sme dostali odporúčanie, aby sme si našli „sparing“ partnera, s ktorým budeme môcť vyhodnocovať, ako sa nám plnenie našich cieľov darí.

Projekt podporila RENOVABIS – akcia solidarity nemeckých katolíkov s ľuďmi v Strednej a Východnej Európe a Nemecká biskupská konferencia.