ŠKOLENIE 7 NÁVYKOV

ŠKOLENIE 7 NÁVYKOV

Počas prvého marcového víkendu sa v príjemnom zariadení Carmagnola v Liptovskej Štiavnici stretli mladí ľudia, aby sa u zaučených odborníkov dona Peťa Figeľa SDB a Lydky Ondrejkovovej školili na tému 7 návykov skutočne efektívnych ľudí od Coveyho.

Tento víkend bol prvý z troch stretnutí, ktoré skupinka budúcich, či už terajších lídrov absolvuje, aby sa naučila efektívne využívať svoj čas a talenty, ktoré každý v inej miere a podobe dostal od Pána Boha. Skupinka 15 ľudí, ktorá sa zišla bola veľmi pestrá, od angažovaných mladých animátorov, cez vojenského veliteľa, mladého výskumníka, či riaditeľku materskej škôlky. Taktiež prišiel aj prívetivý manželský pár, ktorý sa snaží návyky zaviesť nie len do pracovného života, ale aj do rodinného krbu. Po úvode do 7 návykov sa preštudovali prvé tri návyky a teda vysvetľoval sa rozdiel medzi proaktívnosťou a reaktívnosťou, ďalej potreba vedomia cieľu s ktorým konáme, ako aj prioritizovanie. V skupine sa navzájom zdieľalo o tom, ako si kto vytvára svoj týždenný plán, podľa ktorého potom daný týždeň pracuje.

Forma školenia poskytovala popri nových informáciach, prezentáciach, či pútavých videách priestor na vlastné otázky, inšpiratívne nápady ako aj čas na osobné zdieľanie sa. Dôležitou vecou bolo prerozprávanie si nadobudnutých vedomostí vo dvojiciach, pretože najlepšie sa učí tak, že učíte druhých. Bolo veľmi pekné, ako sa jednotliví účastníci otvorili o svojich vlastných životoch a dokázali ponúknuť svedectvo o tom, ako hľadajú a postupne odhaľujú Božie plány pre ich život. Celý víkend bol pretkaný saleziánskou atmosférou rodinného ducha, ku ktorým samozrejme patrili i sväté omše a modlitby. Počas voľna sa všetci vyšantili pri futbale na krásnom slniečku a zahrali spoločenské hry.

Počas celých troch dní sa o účastníkov výborne a hlavne s veľkou láskou starali dobrovoľníci z dediny, medziktorých patrili dokonca aj násťroční miništranti. Všetko robili ochotne a maximálne sa snažili, aby bola sústredenosť zameraná na školenie a nie na špinavé taniere či hladné bruchá. Im, ako aj školiteľom veľmi pekne ďakujeme za príjemný a obohacujúci víkend. Teraz zostáva už na každom, ako sa mu podarí zaviesť to čo sa naučil do svojho vlastného života.

Projekt podporila RENOVABIS – akcia solidarity nemeckých katolíkov s ľuďmi v Strednej a Východnej Európe a Nemecká biskupská konferencia.