Blog

PRVÝ KURZ ŠPA V PODANÍ VÝCHODNIAROV

Po západniarskom kurze privítala ŠpA svojich prvákov aj na východe. Celým kurzom sa tiahla téma V hlbinách- Animátorstvo a preventívny systém. ŠpA sa pre východniarov tento rok konala 13.–15.11. v Krompachoch.

Všetko sa začalo, keď sa účastníci, veľmi motivovaní a plní očakávaní, dostavili na miesto. Nevedeli čo čakať, akí tam budú ľudia či školitelia. Celá akcia bola zahájená spoločnou večerou, už pri ktorej sa začali vytvárať nové kamarátstva.

Prvý večer bol už tradične venovaný zoznamovačke. Po tejto aktivite školitelia- don Ľubo, sestra Marika a Dano rozdelili účastníkov do skupín. Hrou sa snažili vyjadriť, ako vnímajú preventívny systém dona Bosca. Tiež sa rozprávali o tom, aký by mal byť animátor, čo bolo v závere zhrnuté do piatich bodov: kráča cestou viery, vytvára spoločenstvo, rastie angažovanosťou, rozširuje poznanie až nakoniec cieľovým bodom je svätosť. Deň zakončili stretnutím s Ježišom pri sv. omši.

Po rannej sobotňajšej modlitbe sa s vervou pustili do ďalších aktivít. Na začiatku sa školitelia  snažili pomocou scénky priblížiť životopis sv. Dominika Savia a prostredníctvom menších stanovíšť zas saleziánsku mládežnícku spiritualitu. Poobedňajší voľný program strávili na ihrisku. Po ňom v skupinkách rozobrali prípravu stretiek, riešenie ťažkých situácií na táboroch, akciách a aj iné, pre animátora dôležité, oblasti. Po večernej adorácii si ešte užili spoločnú zábavu, na ktorú dával priestor sobotňajší večer.

V nedeľu bol prvý kurz ŠpA zakončený sv. omšou, pri ktorej účastníci ďakovali za vydarenú víkendovú akciu, zvlášť za školiteľov, ktorí mladým ochotne obetovali svoj čas.

Projekt podporila RENOVABIS – akcia solidarity nemeckých katolíkov s ľuďmi v Strednej a Východnej Európe a Nemecká biskupská konferencia.