Blog

Ponáhľaj sa! Čas sa kráti!

Ponáhľaj sa! Čas sa kráti!

Aj túto jeseň otvára Domka brány pre animátorov, ktorí chcú skvalitniť svoje vedomosti.

Škola pre animátorov (ŠpA) je dlhodobým vzdelávacím podujatím Domky. Hlavným cieľom je príprava vedúcich mládežníckych skupín, podpora pri formácii animátorov, prehĺbenie a skvalitnenie ich animátorských zručností a tiež vytvorenie priestoru na vzájomnú výmenu skúseností a inšpiráciu.

Účastníci si môžu prostredníctvom kurzu ŠpA prehĺbiť vedomosti, zručnosti a postoje v štyroch témach, ktoré súvisia s animátorstvom.
1. Animátorstvo a preventívny systém
2. Osobné stretnutie a sprevádzanie
3. Odovzdávanie viery – povolanie animátora
4. Hodnota spoločenstva.

ŠpA 1 ročník – východ

Tohtoročný kurz pre prvákov z východnej časti Slovenska sa uskutoční:

Kedy: 23. – 25. 09. 2022

Kde: v Gerlachove

Deadline na prihlásenie prostredníctvom formulára a uhradenie účastníckeho poplatku je do: 17. 09. 2022

Cena: pre členov Domky je vo výške 40€
Pre účastníkov, ktorí v roku 2022 nie sú členmi Domky, je účastnícky poplatok vo výške 45€ (overiť členstvo v Domke na rok 2022 je možné u správcu systému Teepee v tvojom stredisku Domky. Evidovať sa za člena Domky je možné u predsedu tvojho strediska Domky).
V prípade možnosti a záujmu podporiť vzdelávanie v Domke môžeš uhradiť plnú sumu 55€.

Údaje k platbe prevodom:
č. účtu: IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757
Variabilný symbol: 202211
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka  

ŠpA 1 ročník – západ

Kurz pre prvákov zo západu sa uskutoční:

Kedy: 04. – 06. 11. 2022

Kde: v Žiline

Deadline na prihlásenie prostredníctvom formulára a uhradenie účastníckeho poplatku je do: 23. 10. 2022

Cena: pre členov Domky je vo výške 40€
Pre účastníkov, ktorí v roku 2022 nie sú členmi Domky, je účastnícky poplatok vo výške 45€ (overiť členstvo v Domke na rok 2022 je možné u správcu systému Teepee v tvojom stredisku Domky. Evidovať sa za člena Domky je možné u predsedu tvojho strediska Domky).
V prípade možnosti a záujmu podporiť vzdelávanie v Domke môžeš uhradiť plnú sumu 55€.

č. účtu: IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757
Variabilný symbol: 202212
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka 

Účastník musí spĺňať podmienky:

 • vek 16 rokov a viac
 • skúsenosť v práci s mládežou
 • záujem absolvovať všetky štyri kurzy

Výhodou pri výbere účastníkov z pomedzi uchádzačov je ak:

 • uchádzač za posledný rok systematicky pracoval s deťmi a mládežou
 • je členom Domky alebo Laury, alebo má inú príslušnosť k saleziánskemu prostrediu (kontakt s SDB, FMA, ASC, …)
 • uchádzač absolvoval základné animátorské vzdelávanie (ZAK, miestna škola pre animátorov)

Čo získaš:

 • užitočné praktické informácie pre vykonávanie animátorskej služby
 • certifikát o absolvovaní ŠpA (v prípade absolvovania všetkých kurzov)
 • priestor na vzájomné zdieľanie a na prežitie silných momentov
 • zážitok spoločenstva a spolupráce saleziánskej rodiny

Bonus:

 • stretávanie sa počas dvoch rokov na štyroch víkendových kurzoch, spoznanie nových inšpiratívnych ľudí

Kurzy sú spoločné pre chlapcov a dievčatá a uskutočňujú sa na dvoch miestach (východ a západ). Začínajú v piatok večerou a končia v nedeľu obedom.

Počet účastníkov na jeden kurz je obmedzený, preto si organizátor vyhradzuje právo dodatočného výberu z prihlásených uchádzačov. Účasť na kurze bude potvrdená e-mailom. Prihlásení účastníci dostanú bližšie informácie o kurze e-mailom.

Na akúkoľvek otázku týkajúcu sa vzdelávacích ponúk vám radi odpovieme mailom: martina.s@domka.sk