Blog

NOVÝ ROČNÍK ŠKOLENIA 7 NÁVYKOV

NOVÝ ROČNÍK ŠKOLENIA 7 NÁVYKOV

Mladých zo stredísk i širokej saleziánskej rodiny pozývame na školenie 7 návykov, ktoré je priestorom pre intenzívnu prácu na sebe a svojich vzťahoch. Zároveň ponúka účastníkom možnosť premýšľať nad obsahom a spôsobom realizácie svojho poslania.

Školenie 7 návykov skutočne efektívnych ľudí je určené pre každého, kto si chce zlepšiť svoje pracovné aj mimopracovné výsledky, vzťahy s ľuďmi a spôsob, ako prežíva svoj život. Východiskom je kniha Stephena R. Coveyho „7 návyků skutečně efektivních lidí“, ktorá tvorí základ pre zefektívnenie a skvalitnenie vedenia (leadership) na osobnej, medziľudskej, tímovej aj manažérskej úrovni. Viac o školeniach sa dočítate na www.franklincovey.cz.

Termín a miesto

Pre absolvovanie školenia je nutné zúčastniť sa všetkých troch stretnutí v plnom rozsahu. Výnimky nie sú možné.

Stretnutia sa uskutočnia v termínoch:

 • 31.3. – 2.4.2017
 • 28.4. – 29.4.2017
 • 19.5. – 21.5.2017

Účastníci sa stretnú v zariadení Carmagnola v Liptovskej Štiavnici vždy v piatok o 18.30, začnú večerou a skončia v nedeľu o 18.00. Výnimkou je druhé stretnutie, ktoré končí už v sobotu večer.

Školitelia

Kurzom budú sprevádzať salezián Andrej Kňaze a Lýdia Ondrejkovová.

Poplatok

Účastnícky poplatok za všetky tri stretnutia je 80€, z celkových nákladov vo výške 140€. Suma zahŕňa časť poplatkov za stravu, ubytovanie v spacákoch na matracoch, pomôcky a účastnícky manuál.

Požiadavky na uchádzača

 • vek minimálne 21 rokov
 • líderské predpoklady
 • skúsenosť s priamym vedením a sprevádzaním ľudí
 • motivácia pracovať na sebe, ochota konfrontovať sa a učiť sa novým veciam

Uprednostnení môžu byť aktívni domkári, je však snaha o pestrú a vyváženú skupinu.

Priebeh výberu

 • registrácia do 12. februára 2017 (životopis, motivačný list)
 • predpokladané ukončenie výberu do 28. február 2017.

Motivačný list by mal obsahovať aj informáciu o:

 • dôvodoch záujmu zúčastniť sa školení
 • skúsenostiach uchádzača (angažovanosť, líderstvo, sprevádzanie)
 • oblastiach záujmu uchádzača
 • možnom prínose školenia pre uchádzača

Záujemcovia sa môžu hlásiť zaslaním životopisu a motivačného listu e-mailom na adresu lydka@domka.sk do 12. februára 2017. Na tejto adrese získate zároveň odpovede na prípadné otázky. Tie  môžete položiť aj telefonicky na čísle 0903 682 819.