Blog

KURZ 7 NÁVYKOV – DRUHÝ VÍKEND

KURZ 7 NÁVYKOV – DRUHÝ VÍKEND

Získavanie špecifických návykov v skupine takmer dvoch desiatok dospelých pokračuje. Účastníci strávili skrátený víkend v mrazivom prostredí Žilinského kraja. „Všetci sme sa veľmi tešili na ďalší čas strávený v atmosfére návykov a nových priateľstiev.“

Po troch týždňoch vlastného plánovania a pokusoch aplikovania toho, čo sme sa na minulom kurze naučili sme sa v piatok večer stretli na chate Borovica pri Varíne. Po večeri sme sa podelili o skúsenosti s plánovaním pomocou všemožných pomôcok, úspešné aj tie menej. Príspevky boli veľmi obohacujúce a priniesli veľa podnetov na diskusiu. Myslím, že počas tohto večera sme si viacerí vyjasnili otázky, ktoré nám vírili hlavou počas uplynulých troch týždňov. V našich rôznorodých životoch sa udialo aj mnoho humorných situácií spojených s návykmi, opismi ktorých sa nálada stále viac zlepšovala. Po vzájomnom podelení sme deň „oficiálne“ ukončili modlitbou, ale neoficiálne sme v rozhovoroch pokračovali do neskorých nočných hodín.

Zobudili sme sa do krásneho slnečného rána a posilnení sv. omšou sme odštartovali pracovné bloky. Hneď na začiatku sme si zopakovali teóriu z predošlého kurzu zaujímavým a interaktívnym spôsobom. Školitelia nám rozdelili do piatich skupín časti teórie, ktoré sme mali predstaviť zvyšku skupiny. Aj vďaka tejto aktivite sme aj my ostatní zistili, ako vyzerá saleziánske podujatie so scénkami a skupinkami. Veľmi originálne a vtipne sme si všetko zopakovali, a potom nasledovali aktivity na prehĺbenie našich vedomostí. Zamysleli sme sa nad časovou maticou uplynulých týždňov aj nad hodnotami, podľa ktorých sa snažíme žiť a rozhodovať. Ešte raz sme si zopakovali, ako treba pozerať na cieľ, ako plánovať týždeň i deň a aj napriek tomu, že sme prežili skrátený víkend, bol veľmi podnetný a potrebný na ukotvenie a zorientovanie sa v prvých troch Coveyho návykoch.

Kamila Kurincová