Blog

JESENNÉ KURZY ŠPA ŠTARTUJÚ

JESENNÉ KURZY ŠPA ŠTARTUJÚ

Domkárska škola pre animátorov (ŠpA) otvára nový ročník začiatočníckych kurzov.

Škola pre animátorov je sériou štyroch kurzov, prostredníctvom ktorých si účastníci môžu prehĺbiť vedomosti, zručnosti a postoje v štyroch témach, ktoré súvisia s animátorstvom (1. Animátorstvo a preventívny systém, 2. Osobné stretnutie a sprevádzanie, 3. Odovzdávanie viery – povolanie animátora, 4. Hodnota spoločenstva).

Účastníkom ponúkame:

– Užitočné a praktické informácie pre vykonávanie animátorskej služby

– Stretávanie sa počas dvoch rokov na štyroch víkendových kurzov, spoznanie nových inšpiratívnych ľudí.

– Priestor na vzájomné zdieľanie a na prežitie silných duchovných momentov.

– Zážitok spoločenstva a spolupráce saleziánskej rodiny.

– Certifikát o absolvovaní ŠpA (v prípade absolvovania všetkých kurzov)

Účastník musí spĺňať nasledovné podmienky:

– vek 16 rokov a viac

– skúsenosť v práci s mládežou

– záujem absolvovať všetky štyri kurzy

Výhodou pri výbere účastníkov z pomedzi uchádzačov je ak:

– uchádzač za posledný rok systematický pracoval s deťmi a mládežou

– je členom Domky alebo Laury, alebo má inú príslušnosť k saleziánskemu prostrediu (kontakt s SDB, FMA, ASC…)

– uchádzač absolvoval základné animátorské vzdelávanie

Kurzy sú spoločné pre chlapcov a dievčatá a uskutočňujú sa na dvoch miestach. Začínajú v piatok večerou (18:00) a končia v nedeľu obedom (14:00).

1.kurz ŠpA – západ

dátum: 6. – 8. 10. 2017

miesto: Banská Belá

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom linku do 25.9.2017 a zaplatením účastníckeho poplatku najneskôr do 29.9.2017.

Účastnícky poplatok pre členov Domky je vo výške 35€. Pre účastníkov, ktorí v roku 2017 nie sú členmi Domky je účastnícky poplatok vo výške 40€ (overiť členstvo v Domke na rok 2017 je možné u správcu systému Vivant v tvojom stredisku Domky. Evidovať sa za člena Domky je možné u predsedu tvojho strediska Domky). V prípade možnosti a záujmu podporiť vzdelávanie v Domke môžeš uhradiť plnú sumu 55€.

Údaje k platbe prevodom:

č. účtu: IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

variabilný symbol: 201712

správa pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka

1.kurz ŠpA – východ

dátum: 20. – 22. 10. 2017

miesto: Krompachy

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom linku do 08.10.2017 a zaplatením účastníckeho poplatku najneskôr do 13.10.2017.

Účastnícky poplatok pre členov Domky je vo výške 35€. Pre účastníkov, ktorí v roku 2017 nie sú členmi Domky je účastnícky poplatok vo výške 40€ (overiť členstvo v Domke na rok 2017 je možné u správcu systému Vivant v tvojom stredisku Domky. Evidovať sa za člena Domky je možné u predsedu tvojho strediska Domky). V prípade možnosti a záujmu podporiť vzdelávanie v Domke môžeš uhradiť plnú sumu 55€.

Údaje k platbe prevodom:

č. účtu: IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

variabilný symbol: 201711

správa pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka

Počet účastníkov na jeden kurz je obmedzený (max. 25), preto si organizátor vyhradzuje právo dodatočného výberu z prihlásených uchádzačov. Účasť na kurze bude potvrdená e-mailom. Uchádzačom, ktorí nebudú vybraní, bude vrátený účastnícky poplatok v plnej výške.

Prihlásení účastníci dostanú bližšie informácie o kurze e-mailom. Pre viac informácií píšte na andrej@domka.sk

Kristína Zelná