Blog

Je to tu! Školia sa nám noví animátori

Je to tu! Školia sa nám noví animátori

Dňa 23. – 25. septembra sa uskutočnil prvý zo štyroch stretnutí ŠpA v Gerlachove. Zúčastnilo sa tam hojné spoločenstvo animátorov s počtom 27, ktorí boli pripravení a odhodlaní naučiť sa niečo nové o preventívnom systéme.

Hneď v piatok po príchode našich animátorov sme sa naplno pustili do prvého bodu nášho programu, a to určenia si cieľa, ktorý chceme počas absolvovania ŠpA dosiahnuť. Akonáhle sme si pripravili svoje predsavzatia, pustili sme sa do prvej prezentácie a aktivít, v ktorých bolo ukázané, čo všetko nás čaká. Po skončení aktivít sa všetci presunuli do krásne pripravenej kaplnky, na slávenie svätej omše. Keďže boli všetci unavení, po skončení svätej omše si išli animátori oddýchnuť, aby boli pripravení na ďalší deň.

Hneď zrána sme sa pustili do ďalších dôležitých bodov, ktoré sú pre animátora veľmi potrebné. Bol tam zahrnutý osobný štýl života animátora, pohľad na prácu don Bosca cez životopisy, saleziánska spiritualita a veľa ďalšieho. Večer, keď sme už všetko dôležité zažili, potvrdili sme svoje rozhodnutie žiť svoje animátorstvo. Najprv v osobnej modlitbe so symbolom zapálenej sviece v ruke, a potom animátorským prísľubom v kaplnke spolu s ostatnými. Ráno nás čakal prijemný rozhovor medzi nami samými o tom, čo krásne si zo ŠpA odnášame a čo chceme šíriť ďalej medzi mladými. Počas kurzu sme mohli tiež využiť možnosť osobného rozhovoru o animátorstve s našimi školiteľmi (sr. Marika, don Ľuboš, Katka a Marko).

Ďakujeme im za tento kurz strávený v príjemnom prostredí pod Tatrami a pani riaditeľke Silvii Čičkovej, za milé prijatie v miestnom zariadení a jej osobné svedectvo živej viery.

Napísal: Dávid Bača, účastník kurzu