Blog

DRUHÝ ROČNÍK ŠKOLENIA TEOLÓGIA PRE MLADÝCH ÚSPEŠNE OTVORENÝ V BADÍNE!

DRUHÝ ROČNÍK ŠKOLENIA TEOLÓGIA PRE MLADÝCH ÚSPEŠNE OTVORENÝ V BADÍNE!

Core team bratov saleziánov a sestier saleziánok v piatok večer privítal mladých nadšencov pre teológiu. Odštartoval sa nový akademický rok, ktorý bol spojený pre prvákov aj druhákov. Všetci sa mohli tešiť predovšetkým na nové vedomosti ale i program popretkávaný spoločnými modlitbami, rekreáciou, športom, pokojným časom na kávu a podelenie sa o skúsenosti a zážitky. No a tiež na modlitbu a doznenie podnetov z textov cirkevných otcov.  

Postrehy od účastníkov:

„Moje očakávania o prvom víkende neboli veľmi veľké, pretože som nevedela do čoho idem. Trochu som sa bála, no zároveň tešila, že vyskúšam inú formu štúdia. Dojmy z tohto víkendu sú veľmi pozitívne. Cítila som sa super a ľudia, s ktorými som strávila tento čas, vytvárali pokojnú, nestresujúcu atmosféru. Témou prvej víkednovky bola fundamentálna teológia. Túto tému nám priblížili prednášajúci don Pavol Grach SDB a don Vladimír Peregrim SDB. Už teraz sa teším na ďalšie víkendy.“

Janka Leššová (1 ročník TpM)

„Naša štvrtá víkendovka sa začala spoločne, predstavením oboch ročníkov. Začiatok kurzu predznačoval sľubný víkend v dobrej spoločnosti. Prvá téma kurzu druhého ročníka  bola ekleziológia alebo inak náuka o cirkvi. Témou nás sprevádzali don Peter Ondrej SDB a don Peter Štellmach SDB. Ako hosť nám prišiel prednášať don Štefan Turanský SDB o povolaní kresťana. V sobotu počas poobedného voľna sme mali rôzne voľnočasové aktivity. Spoločenské hry, florbal, prechádzka po okolí alebo len tak sme „kecali“ pri kávičke. Osobne ma víkend veľmi obohatil nielen o nové poznatky a chuť bližšie spoznať ďalšiu oblasť teológie ale aj o nových známych. Už teraz sa teším na ďalší víkend.“

Marianka Borbová (2 ročník TpM)

Viac o tomto kurze nájdeš aj na: https://salezianimladym.sk/teologia/