Blog

Domka má ďalších absolventov na východe!

Domka má ďalších absolventov na východe!

V dňoch 19.4. – 21.4. prebehol štvrtý posledný kurz v peknom prostredí Zeleného brehu pri Prešove. Zúčastnilo sa ho 23 animátorov východných stredísk spolu so štyrmi školiteľmi.

Témou bola práca so skupinou pod názvom „Aby boli s Ním“. Účastníci sa mohli postupne oboznámiť s historickým pohľadom na skupinu a postupne aj s teóriou o vzniku, fungovaní a zániku skupín. Nechýbala ani praktická časť, kde si animátori mohli odskúšať možné prístupy vedúceho voči členom skupiny v rôznych rolách.

Keďže to bol posledný kurz, bol aj miestom záverečnej skúšky. Animátori dostali v rámci skupín teoreticko-praktickú úlohu, ktorú si mohli pripraviť a potom predstavili komisii školiteľov na skúške v nedeľu dopoludnia. Ako býva zvykom pred maturitami, večer predtým patril stužkovej ŠpA oslave, kde sa všetci mohli dobre zabaviť pri súťažnom kvíze a spoločne si zatancovať. Svoju úlohu zvládli na druhý deň úspešne všetci a tak sa tešíme z nových absolventov, ktorí pre svoje strediská môžu ďalej priniesť svoje skúsenosti a to, čo im tento kurz počas dvoch rokov dal.

Ďakujeme aj štvorici školiteľov Katke Koribskej, Markovi Ilavskému, Marike Valkovičovej FMA a Ľubošovi Stebnickému SDB, ktorí tento kurz viedli počas dvoch rokov (2022-2024), za ich skúsenosti a vedenie. 

účastník ŠpA