Blog

Dobrodružná cesta do svojho vnútra

Dobrodružná cesta do svojho vnútra

(1. časť kurzu 7 návykov osobnostného a komunitného rozvoja pre mladých a saleziánsku rodinu)

Počas víkendu 9. – 11. 02. 2024  sme sa stretli v priateľskej atmosfére penziónu Zornička na Donovaloch, kde sa uskutočnila prvá časť kurzu 7 návykov osobnostného a komunitného rozvoja pre mladých a saleziánsku rodinu.

Boli sme skutočne pestrá skupina účastníkov – majitelia firiem, vedúci pracovníci, zamestnanci Domky – sekretariátu, dobrovoľníci, učiteľky ale i mamičky, no jedno sme mali spoločné: túžba neostať „na povrchu“, zvládnuť majstrovstvo života s väčšou múdrosťou a „efektivitou“ . Kurzom nás viedli úžasní lektori v plnom nasadení. Veľmi rýchlo sme pochopili, že nás učia niečo, čomu sami veria (kurz lektorujú a v praxi „testujú“ už 15 rokov).

Spočiatku sme sa museli oboznámiť s konceptom a základnými pojmami, nakoľko program 7 návykov je naozaj komplexný. Autor strávil 2 desaťročia štúdiom všetkej dostupnej literatúry o tom ako byť úspešný (resp. ako budovať charakter) a princípy, ktoré vybadal zhrnul do tohto integrovaného systému.

Následne sme sa ponorili do prvých troch návykov, ktoré sme si zjednodušene predstavili aj takto: 1. Som programátor svojho života. 2. Napíš program. 3. Spusti program.

Vo svojom živote máme slobodu a za svoje voľby nesieme zodpovednosť. Návyk 1 motivuje „Buď proaktívny“, si tvoriacou silou svojho života. Boh hovorí „Nasleduj svoje povolanie a sny, nie si produktom okolností.“ Je dôležité zamerať sa na veci, ktoré môžeš priamo ovplyvniť.

Návyk osobnej vízie „Začínaj s myšlienkou na koniec“ motivuje k tomu aby si mal najprv predstavu (víziu) výsledku ešte pred tým ako na úlohe začneš pracovať. Návyk 2 hovorí „vytvor si svoje osobné poslanie a ži podľa neho“. Toto bolo pre mnohých najkrajšou a možno aj najťažšou časťou. Lektori nás sprevádzali postupným zostupom do svojho vnútra. Išlo o hlboký ponor – sondu, na ktorú „nikdy nie je čas“ alebo aj odvaha… Pre niektorých to bolo po prvýkrát. Kto som? Akým by som chcel byť človekom? Ako chcem aby ma vnímali moji blízky na sklonku života? Čo sú moje kľúčové roly a kde sa a chcem v nich posunúť? Kde sú moje skutočné priority?

Na konci týchto zamyslení o všetkom dôležitom sme sa snažili urobiť návrh svojho osobného poslania. Ak vieš kto si a kam smeruješ (aké máš poslanie) vieš sa lepšie rozhodovať vo svojom každodennom živote. Je to pre teba fantastický životný kompas. Poslanie treba pravidelne „pilovať“ a update-ovať. Aj Ježiš mal svoje poslanie…

Návyk 3 hovorí „To najdôležitejšie dávaj na prvé miesto“. Dôležité nie je to isté ako naliehavé, rozlišuj. Čas je drahocenný a je naozaj dôležité čomu alebo komu ho venuješ. Zameraj sa na najvyššie priority. Tu sme sa učili prakticky plánovať týždeň s ohľadom na dôležité veci – priority pričom pred očami sme mali naše poslanie.

Na záver si každý účastník vybral 2 priority – veci ktoré chce integrovať do svojho života a zapracovať na nich do budúceho stretnutia. A aby nám to nadšenie len tak „nevyšumelo“, vybrali sme si aj sparring partnera na pravidelnú konzultáciu ohľadom našich pokrokov či „nepokrokov“.

Na záver slová jedného z bývalých účastníkov

„Sú to veľmi praktické a užitočné nástroje, ako zlepšiť svoj vlastný život, ako aj život ľudí okolo nás…. Sme zo saleziánskeho prostredia, poznáme don Boscov preventívny systém a iné fajnšmekroviny, tu sa nám však ponúka pomôcka ako viac dozrieť, byť odvážny, využívať svoje talenty a čas, vidieť a vedieť čo a prečo je dôležité, kam dať dôraz.“

Napísala účastníčka Lucia