Kategória: Správa

DOBRÝ KRESŤAN  A STATOČNÝ OBČAN

DOBRÝ KRESŤAN A STATOČNÝ OBČAN

Hlavným poslaním Domky, je vychovávať z mladých ľudí, ktorí navštevujú naše strediská a podujatia, dobrých kresťanov a statočných občanov tak, ako to chcel Don Bosco. Na tomto našom poslaní pracujeme aj prostredníctvom našich školení, ktoré sú rôznorodo zamerané tak, aby ho čo najlepšie napĺňali. Aj v túto jeseň otvárame kurzy pre nových záujemcov. Škola pre […]

Týždeň plný malých a veľkých radostí

Týždeň plný malých a veľkých radostí

Prečítajte si ďalší z príbehov zo zahraničných pobytov. Tentoraz sa cez Domku vydala do Nemecka dobrovoľníčka a animátorka z Michaloviec, Vierka. A že neľutuje – to si prečítate nižšie 🙂 Keby mi niekto v máji, počas maturitného týždňa, keď som na poslednú chvíľu písala motivačný list a s malou dušičkou sa hlásila ako animátorka na týždenný saleziánsky tábor […]

Po 2 rokoch pandémie sa opäť uskutočnila LETNÁ ŠKOLA TEOLÓGIE

Po 2 rokoch pandémie sa opäť uskutočnila LETNÁ ŠKOLA TEOLÓGIE

Začiatkom septembra sa  po 2 rokoch uskutočnila letná škola kurzu Teológia pre mladých. Sme radi, že sme sa po dlhšej dobe mohli stretnúť všetci osobne a zahĺbiť sa opäť do štúdia.  Prváci začali témami o Antropológii a Teológii tela. Pokračovali  témou sviatostí, v rámci ktorej navštívili Kláštor Premenenia Pána v Sampore. Druháci začali letnú školu pastorálnou teológiou, […]

V lete prebehol už 17. ročník Saleziánskeho plenéru

V lete prebehol už 17. ročník Saleziánskeho plenéru

Na chate pri Banskej Belej sa uprostred augusta uskutočnil 17. ročník saleziánskeho tábora pre mladých maliarov. Traja profesionálni umelci pripravili tridsiatke mladých odborný program, ktorý im pomohol zlepšiť ich maliarske schopnosti a hľadať vlastnú umeleckú cestu pri svojom ďalšom raste. Témou plenéru sa organizátori snažia reagovať na aktuálne spoločenské a svetové otázky. Tento rok sa […]

Do kín prichádza film SLOBODNÍ: silný príbeh priateľstva „dvoch generálov“, ktorí bojovali srdcom.

Do kín prichádza film SLOBODNÍ: silný príbeh priateľstva „dvoch generálov“, ktorí bojovali srdcom.

Film SLOBODNÍ rozpráva príbeh kresťanského disentu na pozadí dejín 20. storočia na Slovensku. Zároveň je príbehom hľadania osobnej vnútornej slobody, ktorú je možné si zachovať v  každom režime a za každých okolností. Tvorcovia filmu ponúkajú náhľad do života dvoch priateľov: rádiológa a matematika Silvestra Krčméryho, a Vladimíra Jukla, ktorých nazývali „generálmi tajnej cirkvi”, a ktorí zohrali […]

Saleziáni o dva roky oslávia storočnicu na Slovensku. Pozývajú verejnosť na duchovnú prípravu.

Saleziáni o dva roky oslávia storočnicu na Slovensku. Pozývajú verejnosť na duchovnú prípravu.

Bratislava, 06. september 2022 – Takmer pred 100 rokmi prišli saleziáni a saleziánska charizma na Slovensko. Okrúhle jubileum oslávime bezmála presne o dva roky. Vďačnosť, ktorú saleziáni za túto milosť cítia, sa pretavila do myšlienky venovať niekoľko mesiacov duchovnej príprave. Pozývajú saleziánsku rodinu, ale aj ďalšie spoločenstvá a sympatizantov dona Bosca, aby sa do nej aktívne zapojili. Oficiálny […]

Ponáhľaj sa! Čas sa kráti!

Ponáhľaj sa! Čas sa kráti!

Aj túto jeseň otvára Domka brány pre animátorov, ktorí chcú skvalitniť svoje vedomosti. Škola pre animátorov (ŠpA) je dlhodobým vzdelávacím podujatím Domky. Hlavným cieľom je príprava vedúcich mládežníckych skupín, podpora pri formácii animátorov, prehĺbenie a skvalitnenie ich animátorských zručností a tiež vytvorenie priestoru na vzájomnú výmenu skúseností a inšpiráciu. Účastníci si môžu prostredníctvom kurzu ŠpA prehĺbiť vedomosti, zručnosti a postoje v štyroch témach, ktoré […]

Domka sa venuje ukrajinským utečencom aj počas leta

Domka sa venuje ukrajinským utečencom aj počas leta

Bratislava, 24. 08. 2022 – Od vypuknutia ozbrojeného konfliktu na Ukrajine prešlo už šesť mesiacov. Po tom, ako začali prichádzať Ukrajinci na Slovensko sa zmobilizovali viaceré neziskové organizácie, ktoré začali adresne pomáhať. Robí tak aj Domka – Združenie saleziánskej mládeže, uvedomujúc si nevyhnutnosť začlenenia ukrajinských detí do spoločnosti, ako aj potrebu vytvorenia bezpečného prostredia na […]

Domkárske tábory pre Ukrajincov z Gabčíkova

Domkárske tábory pre Ukrajincov z Gabčíkova

Štyri bratislavské strediská Domky, pod vedením sekretariátu, spojili sily aby pomohli Ukrajincom žijúcim v Gabčíkove začleniť sa do našej spoločnosti a tráviť svoj voľný čas zmysluplne. Už v apríli sa konali prvé výjazdy z Bratislavy do Gabčíkova a zháňali sa ďalší dobrovoľníci, ktorí by boli ochotní pridať pomocnú ruku. Pravidelne, 3 krát do týždňa, navštevovali približne 300 ukrajinských detí […]

Našu starostlivosť potrebujú aj dobrovoľníci pomáhajúci Ukrajincom

Našu starostlivosť potrebujú aj dobrovoľníci pomáhajúci Ukrajincom

Vypuknutie ozbrojeného vojnového konfliktu na Ukrajine nenechalo chladným nikoho z nás. Svoju pomocnú ruku hneď od začiatku chceli prikladať aj mnohí Domkári a Domkárky z celého Slovenska. Pod záštitou Saleziánov a sestier saleziánok sa vo  východniarskych strediskách vytvárali strediská prvého kontaktu, ponúkajúce bezpečný priestor. Dobrovoľníci v nich zabezpečovali pre utečencov ubytovanie, jedlo, pomáhali s dopravou. Časom sa rodiny utekajúce z Ukrajiny nachádzali […]