Blog

Je jar: animátori opäť rastú

Je jar: animátori opäť rastú

V dňoch 31. 03. – 02. 04. 2023 sa v Poprade na saleziánskej chate Kvetnica stretli v hojnom počte animátori z východného Slovenska, aby mohli odštartovať 2. kurz Školy pre animátorov.

Celý kurz sa odvíjal od namaľovaného obrazu na plátne, ktorý znázorňoval rodinu. Mala troch členov – otca, mamu a dieťa. Dôležitým symbolom obrazu boli prvé kroky malého dieťaťa, ktoré smerovali od mamy ku otcovi. Počas celého kurzu sme si na ňom vysvetlili rôzne postoje rodičov k tejto skutočnosti. V piatok, po príchode na chatu, sme rozprávali o sebaprijatí a o vlastnej hodnote. Večer sme zakončili svätou omšou, po ktorej nasledovala vynikajúca zábava v podobe dobre známej animátorskej hry Mestečko Palermo.

V sobotu ráno sme sa po raňajkách presunuli do strediska v Poprade, kde sme začali s prezentáciami o jednotlivých strediskách. V nasledujúcom programe sme konkrétne rozprávali o tom, aký dôležitý je osobný prístup animátora k deťom. Keďže je dôležité spoznávať názory aj z iných stredísk, boli sme rozdelení do skupín, aby sme sa opäť lepšie spoznali. Túto návštevu sme zakončili svätou omšou v kaplnke. Vyšlo nám krásne slniečko, ktoré sme neobišli, ale peši sa presunuli na chatu. Poobede sme si zahrali vonku spoločnú hru a pustili sa do ďalších blokov, ktoré sa týkali empatie a neverbálnej komunikácie. Po večeri sme sa šli pomodliť krížovú cestu do blízkeho lesa. Večer bol priestor na utvrdenie vzťahov a kolektívu, takže sme si opäť vybrali možnosť poriadne sa vyhrať na spoločenských hrách a speve na hudobných nástrojoch.

Na Kvetnú nedeľu sme rozobrali ešte posledný blok, ktorý sa týkal reflexie a nakoniec sme pomocou skupín zhrnuli všetky nové poznatky z tohto kurzu. 2. kurz sme zakončili slávnostnou svätou omšou a poobede sme sa všetci rozišli aplikovať nové znalosti v praxi v našich strediskách.

Napísali: Terezka Slaninková, Tamarka Štofaníková