Blog

Zrušené jarné kurzy Školy pre animátorov sa stihli na jeseň

Zrušené jarné kurzy Školy pre animátorov sa stihli na jeseň

Koronakríza, ktorá k nám dorazila na jar 2020 si vyžiadala svoje „obete“ aj v našich vzdelávacích podujatiach. Pre pandemickú situáciu sa museli zrušiť dva prvácke kurzy a jeden druhácky kurz Školy pre animátorov. Všetko sa však na dobré obrátilo a na jeseň sa dobehlo zameškané.

Naše prvé kroky – 2. kurz ŠpA, východ

Partia mladých z východu sa stretla útulnej chate pod Tatrami, aby spolu pokročili vo svojej animátorskej príprave, prehĺbili priateľstvá a priblížili sa k Bohu. Delili sa o svoj prístup mladých zo stretka, …

Po príchode na Kvetnicu nás čakala večera plná smiechu, úprimných rozhovorov a vtipných zážitkov z uplynulého roka. Keď sa zotmelo, skupina hudobníkov, miništrantov a tých zvyšných sa vybrali v ústrety chladnej popradskej noci. Stanovištia, ktoré mali preveriť naše znalosti z predchádzajúceho kurzu, nás napokon doviedli ku krížu, kde na nás čakal ukrytý kľúč k 2. kurzu ŠpA. Svätá omša v lese, osvetlená celým nebom hviezd, bola najkrajším štartom, aký mohol kurz Prvé kroky mať. Večer na chate nasledovala úvodná prednáška a po nej sme sa všetci odobrali načerpať sily do ďalšieho dňa.
Začiatkom bohatého sobotňajšieho programu bol ranný modlitebný chodník. Na príklade don Calossa sme si dopoludnia spomínali na svoje animátorské začiatky a na ľudí, ktorí pri nás v tom období stáli a podopierali nás. Všetci sme potom mohli svojmu don Calossovi napísať list. Postupne sme si tiež vysvetľovali postavy a ich funkcie na Van Goghovom obraze Prvé kroky, ktorý nás celý víkend sprevádzal. Vo dvojiciach sme sa podelili, aký je náš osobný prístup k mladým zo stretka či oratka. Po omši a obede sme si vyplnili siestu spoločnými hrami a po nich sme sa vrhli na ďalší blok – Empatické počúvanie. Aktivity tohto bloku boli pre nás veľmi zábavné a poučné. Aj keď nás sprevádzal mierny stres, naučili sme sa byť empatickými poslucháčmi („och, ehm, to teda, to musel byť trapas“), budeme si vedieť dať pozor aj na bariéry v komunikácii a taktiež už vieme rozlíšiť signál neverbálnej komunikácie. Po večernej opekačke sme sa naučili, aká potrebná je reflexia, kedy, ako a prečo reflektovať. V spoločnej adorácii sme odovzdali Pánovi všetky nové poznatky, aby ich premenil na hojné ovocie. Svoju radosť sme vložili aj do hier, ktorými sme zakončili vydarenú sobotu.
Nedeľné ráno sme okrem modlitby a raňajok venovali aj opakovaniu. Tri skupiny si mali pripraviť rôzne bloky kurzu a pripomenúť nám, o čom sme sa bavili. Napísali sme si aj kroky na ďalšie obdobie a povzbudili a pozdieľali sa v rozhovoroch vo dvojiciach. Za celý víkend sme nakoniec ďakovali na sv. omši a zároveň prosili o silu pretaviť nové informácie do praxe. Na záver kurzu nám školitelia darovali autíčka ako znak toho, že naše prvé animátorské kroky už máme za sebou, takže môžeme bezpečne nasadnúť do auta a ak budeme mať vedľa seba niekoho, kto nám vždy poradí a podrží nás, nemusíme sa báť zobrať k sebe aj niekoho ďalšieho a viesť ho.

Srdečne ďakujeme Ľubovi, Marike a Ondrovi (školiteľom kurzu), ktorí pre nás tento kurz pripravili a celý víkend nás sprevádzali a tiež všetkým účastníkom, ktorí k skvelej atmosfére prispeli svojimi vtipmi, spevom, hrami,… tým, že sú.
Účastníčka Viera Vasiľová, Michalovce

Naše druhé stretnutie – 2. kurz ŠpA, západ

A predsa sme sa po roku stretli! Témou, ktorou boli Prvé kroky, nás sprevádzali Peťo Magura SDB, Baška, Viky a Kubo. Stretli sme sa síce v menšom počte, ale o to bolo toto stretnutie osobnejšie a rodinnejšie. Po pomerne jednoduchej ceste na kurz sme začali večerou a následným predstavením témy. Zopakovali sme si naše mená, ktoré sa po roku ukryli do najhlbších zákutí našej pamäte ( to znamená, že sme ich zabudli 😀 ), no v srdci ostali a po víkende sa zaryli ešte hlbšie. Deň sme ukončili sv. omšou. Sobota priniesla vedomosti v oblastiach osobného prístupu, empatie a komunikácie. Veľkou výzvou bolo vyjadrovanie mimiky s rúškom, ale oči všetko odhalili. Počas celého dňa sme sa neustále spoznávali a obohacovali svojimi životmi. Zahrali sme si mnoho hier, kde sme spoznali najsúťaživejších členov a veľa sme sa nasmiali. Večer sme zakončili opekačkou s neskutočnou atmosférou plnou rozhovorov. A na samotný koniec prišla adorácia.  Nedeľa prebehla ani sme sa nenazdali, pomocou nás účastníkov sme si preopakovali všetko, čo sme sa naučili. Stanovili sme si ciele, ktoré chceme nadšene naplniť. Každý jeden z nás dal do kurzu kúsok seba, čo bolo cítiť a odchádzali sme odhodlaní konať!

Účastníčka Soňa Balušková

Aby boli s Ním – 4. Kurz ŠpA, východ

Tak znel názov nášho štvrtého a zároveň záverečného kurzu ŠpA, ktorého sa zúčastnila hŕstka mladých z východného Slovenska. Po príchode a večery sme sa hneď naplno vrhli do programu. Najprv sme si zopakovali poznatky z minulého kurzu formou krátkych scénok. V priebehu piatka a soboty sme diskutovali o rôznych témach týkajúcich sa spoločenstva a animácie malých skupín – teda našich stretiek, krúžkov a podobných aktivít. Rozprávali sme si, kedy je partia mladá, kedy naopak starne a kedy zaniká. Nedeľa bola venovaná záverečným skúškam. Boli sme rozdelení do štyroch skupín, kde každá mala za úlohu predstaviť jeden z kurzov, ktorých sme sa zúčastnili, pripojiť k tomu krátku aktivitu a jej zhodnotenie. Všetci účastníci skúškami prešli a získali certifikáty. Rozlúčili sme sa a pobrali domov, aby sme mohli svoje novonadobudnuté vedomosti zužitkovať, každý vo svojom stredisku.

Účastník Martin Žarnovský