Blog

Zmysluplné leto plné zážitkov – také ponúka Domka všetkým deťom a mladým

Zmysluplné leto plné zážitkov – také ponúka Domka všetkým deťom a mladým

Domka – Združenie saleziánskej mládeže sa sústavnou činnosťou počas celého roka venuje deťom a mladým nie len v strediskách ale i priamo prostredníctvom podujatí sekretariátu. Predovšetkým vzdelávacími aktivitami, medzi už dlhoročne známe patrí Škola pre animátorov, Teológia pre mladých, 7 návykov pre mladých a saleziánsku rodinu. Ponuka však narastá o novinky ako napríklad finančný kurz Šéfuj vlastným financiám. Cez letné prázdniny sa venuje vzdelávaniu animátorov – juniorov, prostredníctvom vzdelávacieho kurzu Základný animátorský kurz, no organizuje i pobytové tábory pre deti, ktoré majú radi umenie – výtvarný tábor, Saleziánsky plenér alebo mladých miništrantov – miništrantský tábor Tymian. Svoj vzťah s Bohom prehlbujú mladí prostredníctvom Letnej školy kurzu Teológia pre mladých. Medzi tradičné letné podujatia patria aj výmeny animátorov medzi strediskami po celom Slovensku i v zahraničí.

My tvoríme priestor, vy možnosti

Umelci, miništranti, animátori – pridajte sa k nám!

 „Zámerom bolo pre deti z kresťanských kruhov, ktoré sú orientované umeleckým smerom, vytvoriť bezpečný, priateľský, otvorený priestor, ktorý by im pomohol spoznať vrstovníkov a utvrdiť v sebe túto záľubu, ale aj svoju tvorivú umeleckú identitu; to všetko v saleziánskom veriacom prostredí.“ (Pavol Rehák, hlavný organizátor) 

Osobitným druhom tábora, ktorý sa tradične koná pod záštitou Domky – sekretariátu je Saleziánsky plenér. Tento výtvarnícky tábor s ambíciou rozvíjať mladých umelcov sa každoročne koná na saleziánskej chate v Banskej Belej a jeho hlavným organizátorom je salezián spolupracovník a zároveň akademický maliar Pavol Rehák. Ten si pravidelne do tímu pozýva ďalších umelcov, ktorí mladým odovzdávajú základné teoretické vedomosti o kreslení, kompozícii, farbách a odborne ich sprevádzajú pri ich maliarskych prácach v prírode.

PRIHLASOVANIE NA SALEZIÁNSKY PLENÉR 2023.

Základný animátorský kurz (ZAK)

Pre mladých od 14 rokov, ktorí sa chcú stať animátormi, je vytvorený Základný animátorský kurz, ktorý rozvíja primárne vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre saleziánskeho animátora. ZAK je 5-dňový intenzívny kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

Ideou kurzu je téma horolezectva čomu autori prispôsobujú aj mnohé aktivity. Nechýba priestor pre vzájomné podelenie, prežitie silných duchovných momentov či zážitok spolupráce saleziánskej rodiny.

Na ceste stať sa animátorom je pár prekážok ale animátorskú horu zdolať dokážeš.

PRIHLASOVANIE NA ZÁKLADNÝ ANIMÁTORSKÝ KURZ 2023.

Tymian – tábor pre miništrantov

Týždenný pobytový tábor je určený pre miništrantov od 10 rokov až po vysokoškolákov. Cieľom tábora je pomoc pri formácii miništrantov. Každoročne chlapcov čaká bohatý športovo-dobrodružný ako aj duchovne animovaný program. Dôležitý dôraz sa kladie na osobnosť miništranta ako mladého lídra.

PRIHLASOVANIE NA MINIŠTRANTSKÝ TÁBOR TYMIAN 2023.

Formujeme osobnosti aj vďaka vám

Ani letné podujatia neunikajú hlavnému cieľu Domky, ktorým je sprevádzanie mladých a vytváranie priestoru pre angažovanosť a zodpovednosť, primerajú ich veku a schopnostiam. Prostredníctvom letných podujatí vzniká priestor pre výchovu nových mladých lídrov, ktorí pomáhajú svojim rovesníkom. Angažovanosť nakoniec tvorí ich životný štýl.

Aby všetky tieto aktivity mohli i naďalej podporovať dobrovoľnícku činnosť a flexibilnejšie vzdelávanie mladých, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Prostredníctvom QR kódu na obrázku sa môžete stať našimi jednorazovými či pravidelnými darcami.

Pomoc s darcovstvom

Po kliknutí na QR kód sa vám otvorí webový prehliadač na stránke https://domka.darujme.sk/verime-mladym. Na pravej strane sa môžete rozhodnúť, či sa chcete stať darcom jednorazovo alebo pravidelne (mesačne) a zvolíte tiež sumu. Vyplníte vaše kontaktné údaje a spôsob platby. Hotovo! Je to jednoduché!

Ďakujeme!