Blog

Zaži #LetoSDomkou!

Zaži #LetoSDomkou!

Domka – Združenie saleziánskej mládeže, opäť ponúka nezabudnuteľné zážitky pre deti a mládež. Letné tábory TYMIAN a PLENÉR i kurz pre začínajúcich animátorov – ZAK, sa budú konať aj v lete 2020.

Hoci nás na jar všetkých prekvapila pandémia, ktorá prekazila jarné kurzy a podujatia, leto na Domke bude plné aktivít. Pod záštitou Domky – sekretariátu sa uskutoční tábor pre všetkých miništrantov od 10 rokov vyššie. Tohtoročný TYMIAN sa bude niesť v téme EXODUS – Mission is possible/misia je možná!


9. – 16. augusta sa uskutoční už 14. ročník výtvarníckeho tábora SALEZIÁNSKY PLENÉR. Mladí nadšenci umenia vo veku 13 – 26 rokov sa schádzajú v malebnom prostredí saleziánskej chaty v Banskej Belej, kde spolu tvoria okrem nádherných diel aj spoločné zážitky.

Svoju tradíciu medzi letnými podujatiami organizovanými Domkou – sekretariátom má aj kurz pre všetkých začínajúcich animátorov – ZÁKLADNÝ ANIMÁTORKSÝ KURZ (ZAK). 14 – 18 roční mladí, ktorí majú chuť zapájať sa do rôznych animátorských podujatí, sa môžu prihlásiť a získať tak nevyhnutné skúsenosti a znalosti pre ich nadchádzajúcu prácu s deťmi.

Okrem podujatí, ktoré sú pripravené pod záštitou Domka – sekretariátu má Domka po celom Slovensku vo svojich strediskách veľa aktivít a táborov. Pre jednotlivé podujatia v strediskách si pozrite webové alebo facebookové stránky našich stredísk, kde nájdete viac informácií.

sekretariát