Blog

Vyšla druhá kniha z edície Viera do vrecka 2022: Pozvanie k slobode.

Vyšla druhá kniha z edície Viera do vrecka 2022: Pozvanie k slobode.

Hlavnou líniou edície Viera do vrecka 2022 z dielne Vydavateľstva DON BOSCO je uvažovanie o posolstvách Svätého Otca Františka, ktoré ako semienka zasial pri svojej návšteve Slovenska, aby priniesli úrodu aj v našom živote.

V poradí druhú knihu z edície napísal Mons. František Rábek. Vyšla v týchto dňoch s názvom Pozvanie k slobode a inšpiruje k zamysleniu sa nad slobodou človeka. „Svätý Otec pripomína, že sloboda nás volá k zodpovednosti za svoje rozhodnutia, k rozlišovaniu. Sloboda je teda úzko spojená so zodpovednosťou. Za svoje rozhodnutia sa totiž musíme niekomu zodpovedať. V prvom rade Bohu, ktorý nás obdaroval slobodou a  dáva nám možnosť slobodne sa rozhodovať a  konať. Zodpovedáme sa tiež vlastnému svedomiu, ktoré nás chváli za vykonané dobro, napĺňa nás pokojom a  radosťou – ale nám aj neúprosne vyčíta nesprávne a zlé rozhodnutia. Ilustruje to trpké zvolanie: Do smrti si to budem vyčítať!,“ píše v knihe autor, katolícky biskup a ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, a pokračuje: „Ako sa prakticky prejavuje naša zodpovednosť? Tak, že nezostávame iba pri tom, čo sa nám zdá byť dobré, čo nám je príjemné, čo nám podsúva reklama a vplyv prostredia, ale snažíme sa zosúladiť naše slobodné rozhodnutie s pravdou.“

Knihu Pozvanie k slobode: https://www.donbosco.sk/tovar/pozvanie-k-slobode s inšpiratívnym obsahom a moderným spracovaním na 72 stranách dopĺňajú ilustračné fotografie aj autentické zábery z návštevy pápeža na Slovensku. Kniha je brožovaná a má formát 110 x 185 mm.

Samostatná kniha stojí 4,50 €. Ročné predplatné edície obsahujúcej 6 kníh je 21 €. Jedna kniha tak vychádza na 3,50 €. Predplatným teda môžete ušetriť 6 €.

O autorovi:

Mons. František Rábek (1949) je katolícky biskup, ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Za kňaza bol vysvätený v roku 1972, za biskupa v roku 1991. Napísal viacero pastoračných publikácií a v rámci Konferencie biskupov Slovenska pôsobí ako predseda Rady pre

vedu, vzdelanie a kultúru. Jeho biskupské heslo znie: Esto fidelis usque ad mortem – Buď verným až do smrti.

Edícia Viera do vrecka z Vydavateľstva DON BOSCO ponúka už viac ako jedenásť rokov obľúbené a praktické príručky spracované spôsobom, ktorý je čitateľovi blízky a zrozumiteľný. Viac informácií o edícii a Vydavateľstve DON BOSCO nájdete na e-shope www.donbosco.sk

Informoval: Peter Novák, Vydavateľstvo DON BOSCO