Blog

Východ má nových absolventov ŠpA!

Východ má nových absolventov ŠpA!

Na svojom poslednom štvrtom kurze sa stretli animátori našich východných stredísk v krásnom prostredí pod Tatrami na chate Kvetnica. Téma bola o spoločenstve a práve tento kurz ukázal, akým silným a pekným sa stalo aj naše počas týchto dvoch rokov.

Opäť veľmi rýchlo zavládla atmosféra radosti a priateľstva, ktorá všetkých spájala celý víkend. Teoretická časť dala nahliadnuť do fungovania skupín, ich dynamiky, pravidiel, ale prepájala sa aj s praktickou stránkou, ako riešiť niektoré situácie počas stretiek s našimi mladými. Každý docenil prínos spoločenstva do života, zvlášť v prostredí našich saleziánskych stredísk. Prehĺbením témy bolo stretnutie pri Eucharistii, ktorá nás všetkých spája a veríme, že bude spájať i naďalej. Milá stužková slávnosť našej školy pre animátorov vyvrcholila v sobotu večer v zábavnom programe v priestoroch popradského oratka. V nedeľu prišli na rad záverečné skúšky prezentáciou tém v skupinách a individuálnym pohovorom na pripravené otázky. Svoju prežitú animátorskú skúsenosť účastníci napísali v záverečnej práci, kde konkrétne opísali situácie na vybranú tému zo štyroch kurzov. Pri záverečnej omši dostali absolventi certifikát a malý spomienkový darček. Sme radi, že napriek časovému posunu o pol roka, spôsobenom pandémiou sme mohli tento kurz absolvovať celý a poďakovanie patrí zvlášť školiteľom: Daniele Maľaríkovej, Ondrovi Vargovčíkovi, sr. Marike Valkovičovej a don Ľubošovi Stebnickému. Ďakujeme aj sekretariátu Domky, zvlášť Martine Škutovej za spoluprácu a pomoc pri realizácii kurzov. Nech nadobudnuté skúsenosti našich absolventov prinesú dobré ovocie v našich strediskách a povzbudia i ďalších na ceste animátorstva.

Napísal: ĽS