Blog

Valené zhromaždenie DBYN

Valené zhromaždenie DBYN

V pondelok, 20. 04. 2020, sa uskutočnilo mimoriadne elektronické Valné zhromaždenie DBYN, ktorého členom je aj Domka.

Domku reprezentovala naša kolegyňa, Elena Karasová, referentka pre vzdelávanie a zahraničie. V podvečerných hodinách sa stretli zástupcovia 18 krajín, aby zhodnotili činnosť DBYN za rok 2019 a v rámci možností, naplánovali niečo na rok 2020.

Pre súčasnú situáciu, v ktorej sa celý svet nachádza sa rozhodlo, že všetky zahraničné aktivity, do ktorých sme boli zapojení aj my, budú do konca augusta 2020 pozastavené (zrušené alebo presunuté). Niektoré však môžeme očakávať online! Tak sa nechajme prekvapiť!