Blog

TRETÍ ROČNÍK ZÁKLADNÉHO ANIMÁTORSKÉHO KURZU JE ZA NAMI

TRETÍ ROČNÍK ZÁKLADNÉHO ANIMÁTORSKÉHO KURZU JE ZA NAMI

V dňoch 28. – 31. 7. 2019 sa uskutočnil 3. ročník Základného animátorského kurzu (ZAK). Tento krát sa ho zúčastnilo 36 mladých animátorov, ktorí získali akreditovaný certifikát Ministerstva školstva, pod vedením 4 školiteľov.

Aj tento rok sa našli mladí odvážni animátori, ktorí sa chceli podeliť o svoje skúsenosti, dozvedieť sa niečo viac o animátorstve a zažiť nové zážitky. Cieľom Základného animátorského kurzu je mladým priblížiť poslanie a profil animátora saleziánskej pedagogiky. Zároveň ich motivovať k zdokonaľovaniu vo všetkých dimenziách a oblastiach.

Tak bol pripravený aj program, ktorý sa v doobedných a poobedných blokoch niesol v témach jednotlivých princípov saleziánskeho animátora. Kresťanská a osobnostná zrelosť, práca v skupine či individuálny prístup.

Aby si animátori mohli lepšie uvedomiť svoje správanie, bola pre nich pripravená aj  „skrytá kamera“ = sú skutočne animátormi „vždy a všade“? Tí viac odvážni mali možnosť zúčastniť sa výstupu na východ slnka na Kľak.

K úspešnému ukončeniu a prijatiu certifikátu museli zložiť aj záverečné skúšky, ktoré pozostávali z písomnej časti (test) a zároveň z praktickej časti (pripraviť si konkrétne stretko).

Ako sa páčilo účastníkom kurzu:

„Kurz mi okrem teoretických poznatkov o saleziánskom animátorovi dal aj veľa do života. Ako reagovať v rôznych situáciách či už na stretku alebo aj v bežnom živote.“

„Dostal som širší prehľad o animátorstve a to ma posunulo ďalej.“

„Kurz mi dal veľa nie len po animátorskej stránke ale aj duchovnej.“

Tu si môžete prečítať blog účastníka, ktorý popísal svoj pohľad na kurz:

https://www.mathiblog.eu/2019/08/zak.html?m=1