Blog

Tretí adventný víkend sa v Badíne konal ďalší ročník kurzu Teológia pre mladých. Privítali sme „starších“ druhákov aj nových prváčikov.

Tretí adventný víkend sa v Badíne konal ďalší ročník kurzu Teológia pre mladých. Privítali sme „starších“ druhákov aj nových prváčikov.

Úvodný večer patril predstaveniu nových tvárí a následne spoločnému zoznámeniu. Druháci sa na chvíľu stali pre prvákov sprievodcami a oboznámili ich s tým, čo ich čaká v najbližších dvoch rokoch a tiež s priestormi, v ktorých sa stretávame.

V sobotu sme sa ponorili do štúdia. Prváci sa venovali fundamentálnej teológii, ktorá je, ako sme sa dozvedeli, dôležitým prvkom pri formovaní našich predstáv o Bohu. Boli nám predstavené základné pojmy teológie a tiež motív Zjavenia Boha v Starom Zákone.

Hlavnou témou v druhom ročníku bola Cirkev ako Kristom zhromaždený ľud. Rozprávali sme sa o vývine teologických predstáv o Cirkvi v priebehu dejín, o petrovskom a mariánskom princípe, ale napríklad aj o neomylnosti pápeža. Poobede sa nám venoval don Martin Kačmáry SBD, ktorý vďaka umeniu a sv. Písmu priblížil teológiu povolania človeka.

V nedeľu sme sa po chvíli samoštúdia v spoločnej diskusii podelili o to, aké myšlienky a otázky nás oslovili, aby sme sa tak mohli vzájomne obohatiť.

Odchádzame vďační za pekné spoločenstvo, ktoré sme spolu so saleziánmi a sestrami mohli tvoriť. Atmosféru počas víkendu zhrnul jeden účastník slovami: „Cítil som sa ako Sid v Dobe ľadovej, keď našiel svoju kolóniu.“

Napísala účastníčka Natália