The Journey Never Ends

The Journey Never Ends

Aj nám sa zdalo, že naša cesta nikdy neskončí, keďže sme sa do ďalekých Benátok presúvali vlakom. Dlhú cestu sme ale využili na lepšie spoznanie sa a na pozdieľanie našich pocitov, očakávaní a obáv z nasledujúceho týždňa. Keď sme šťastne dorazili do Savio College, čakalo nás milé privítanie a samozrejme – chutná večera, počas ktorej sme sa pozoznamovali s účastníkmi, ktorí prišli pred nami.

A takto sa pomaly, ale isto rozbehol náš týždeň strávený s úžasnými ľuďmi z Belgicka, Holandska, Španielska, Talianska, Malty a Francúzka. Už od začiatku vládla priateľská atmosféra, či už počas workshopov – zameraných na medzináboženské a medzikultúrne rozdiely a podobnosti medzi rôznymi krajinami; počas exkurzii v Benátkach, kde sme navštívili jedno z najstarších židovských get na svete, predstaviteľov arménskej cirkvi žijúcich na ostrove s rozlohou 7000 m2 alebo Baziliku sv. Marka, kde sme slávili záverečnú sv. omšu. Ale rodinnú atmosféru sme mohli cítiť aj počas neformálnych častí programu, ako bol napríklad intercultural evening, kedy sme si pochutili na tradičných dobrotách z rôznych krajín. Okrem toho náš program vypĺňali aj teambuildingové večery, ktoré si všetci užili a vďaka nim utužili vzťahy ešte viac.

Okrem toho sme každý deň začínali s Good morning a končili s Good night – krátkymi impulzmi na zamyslenie, ako to robieval aj don Bosco. A naozaj – hoci pochádzame všetci z rôznych kútov Európy a hoci sme si počas workshopov a diskusii uvedomili, aké odlišné sú naše kultúry a mentality, našli sme medzi nami toľko spoločného a vedeli sme, že všetkých nás niečo spája a každý jeden účastník bol rovnakou súčasťou skupiny. Napriek všetkým obavám z jazyka, nových ľudí, socializovania sa, otvorenia sa neznámym, v posledný večer počas záverečného uzatvorenia týždňa každý vyjadril veľkú vďaku, lebo žiadne z týchto obáv sa nenaplnili. Hoci sme boli spolu iba týždeň, čas, ktorý sme strávili bol tak intenzívny, že aj slzičky na konci padali. Ak si niekto nevie predstaviť nebo na zemi a potrebuje pocítiť prítomnosť don Bosca, nech skúsi The Journey Never Ends.

Napísali účastníci