Blog

Teológia pre mladých očami účastníkov

Teológia pre mladých očami účastníkov

Cez víkend 10.-12.5.2024 sa konalo tretie stretnutie kurzu Teológia pre mladých. Účastníci sa stretli na novom mieste, v kláštore v Hronskom Beňadiku.


„Ak sa mám podeliť, čo ma oslovilo na nedávnom kurze Teológie pre mladých, bude to rozhodne miesto, kde sa uskutočnil. Kláštor a prostredie v Hronskom Beňadiku pôsobilo na mňa svojím pokojom, skromnosťou a zároveň krásou, duchovnom. Ideálne podmienky pre kurz spirituálnej teológie. Zážitková forma prednášok ma inšpirovala v túžbe po spoznávaní našich svätých. Najviac vo mne zarezonoval František Saleský so svojím listom o rôznych cestách svätosti pre každého človeka. Večerná vigília k zoslaniu Ducha Svätého bola krásnym vyvrcholením dňa, kde som mohol spočinúť v Božej prítomnosti. V nedeľu som odchádzal povzbudený, pokojný a vďačný za to, čo som zažil a za ľudí, s ktorými som to mohol zdieľať.“
(účastník Daniel)


Druháci sa v rámci kurzu venovali mystickému a asketickému rozmeru duchovného života. Veľmi pekným momentom pre nás, ako súčasť saleziánskej rodiny, bolo porovnanie týchto aspektov práve v živote don Bosca a Márie Mazzarellovej. Prváci sa zatiaľ venovali pôvodu a hodnote človeka ako Božieho syna a dcéry. Súčasťou teológie tela bolo aj priblíženie sviatosti manželstva, ktorá v mnohých vzbudila otázky.


„Uvedomila som si hĺbku manželského sľubu a vnímanie manželstva ako liturgie na celý život. Najviac ma oslovila myšlienka p. Františka, že manželia sú pre cirkev neustálou pripomienkou toho, čo sa stalo na kríži, sú jeden pre druhého svedkami spásy, na ktorej im sviatosť dáva účasť.“
(účastníčka Mária)


,,Po vzore don Bosca nám saleziáni a saleziánky okrem vedomostí odovzdali aj dar spoločenstva a priateľstva. Každý víkend teológie je pre mňa nesmierne oslovujúci a nemôžem sa po ňom pozerať na veci rovnako. Pri téme antropológie ma zaujalo práve to, ako sme stvorení na Boží obraz, ale Kristovu podobu musíme nadobudnúť sami. A po prednáške z eschatológie mi stále v srdci znie Don Boscove: „Očakávam vás všetkých v nebi.“ No možno najväčším obohatením sú pre mňa všetky rozhovory a priateľstvá, ktoré môžeme každý víkend prežívať.“
(účastníčka Lucka)


Natália