Blog

Teológia pre mladých má prvých absolventov

Teológia pre mladých má prvých absolventov

Kristus by prišiel na svet, aj keby Adam a Eva nespáchali hriech, pretože cieľom nie je život v Raji, ale život v Kristovi. Aj túto ohromujúcu pravdu sme sa dozvedeli na historicky druhej letnej škole Teológie pre mladých (TpM). Čakalo nás 6 dní, ktoré sme strávili spoznávajúc Boha, ale i samých seba. Letnej školy sa zúčastnilo 45 študentov rozdelených do dvoch ročníkov.

Keďže sme kvôli pandemickej situácií stratili jednu víkendovku, prvý a druhý deň sme dobiehali zmeškané témy. Pre prvákov to bola kresťanská antropológia, teda náuka o človeku a stvorení človeka. Jadro problematiky nám prednášajúci Peter Štellmach SDB priblížil na symbole veľkonočnej sviece – paškálu. Písmená gréckej abecedy – alfa a omega sú odkazom na to, že Ježiš je pôvod a cieľ každého človeka. Kríž a hrudky tymiánu hovoria o tom, že Kristus vošiel do „noci“ ľudskej biedy a zvíťazil nad hriechom a smrťou. Číslo aktuálneho roka nám pripomína, že všetky veľké udalosti dejín spásy prežívame tu a teraz vďaka liturgickému roku. Svieca je vyrobená z včelieho vosku a ani my nesmieme pri štúdiu človeka zabúdať, že žije vo vzťahoch a že aj Cirkev je akoby telo. Horiaci plameň symbolizuje, že Kristus je svetlo sveta a my sme sa od neho zapálili pri našom krste. „Kresťanstvo ukazuje pravdu o každom človeku.” túto základnú tézu nám neraz opakoval prednášajúci Peter Štellmach SDB.

Druháci sa zaoberali témou spirituálnej teológie, cez ktorú ich previedla sr. Gabriela Baňasová FMA. Spoznávali bohatstvo a význam mystickej a asketickej dimenzie v duchovnom živote. Rozobrali si aj rôzne formy modlitby a bližšie skúmali kontemplatívny spôsob z osobných výpovedí Terézie Avilskej alebo sv. Jána z Kríža.

Sviatosti, ktoré boli nosnou témou letnej školy pre prvákov, otvoril Peter Ondrej SDB vysvetlením pojmu symbolická prítomnosť, ktorý dokreslil Vladimír Peregrim SDB na príklade Poslednej večere. Cez optiku Ježišovho úplného sebadarovania sme postupne hľadali to, ako sa má kresťan spájať s nekonečnou Božou láskou, všemohúcnosťou a Jeho neustálou prítomnosťou vo svete. Zamýšľali sme sa nad sviatosťami ako tajomstvami i ako darmi. „Dar nie je len presun dobier. Nedá sa ekonomicky vyčísliť. Dar je symbolom vzťahu,” vysvetľoval Peter Ondrej SDB.

Druháci si v rámci pastorálnej teológie (to zn. teológia v praxi) „zazoomovali“ sv. Jána Bosca, ktorý bol doslova mužom modlitby. Ovocie jeho duchovného života, a zároveň aj veľkej pracovitosti, vyvrcholilo rozhodnutím založiť saleziánsku rehoľu. Prešli sme si históriu prvých saleziánskych oratórií, upriamili pozornosť na príchod saleziánov na Slovensko, ich pôsobenie a fungovanie počas socializmu a zakotvili sme pri pastorácií mládeže na „donboscovský spôsob“. U druhákov celá letná škola viedla k tomu, aby sme to, čo sme sa za dva roky naučili, vedeli aplikovať v životoch v strediskách, rodinách, a všade tam, kde pôsobíme.

Pre úspešné absolvovanie kurzu Teológia pre mladých je potrebné napísať záverečnú prácu na vybranú tému, ktorú študenti konzultujú s niektorým zo školiteľov a školiteliek.  A tak nás posledné dva večery obohatili prezentácie druháckych prác. Témy boli rôznorodé i rôzne uchopené. Dozvedeli sme sa viac napríklad o sv. Terézii Avilskej, biblickom obraze Dobrého pastiera či o duchovnom priateľstve. Druháci ukázali ako sa dá vďaka týmto prácam objaviť nové hĺbky jednotlivých tém.

Okrem intelektuálneho vyžitia sme každé ráno, obed i večer trávili v spoločnej modlitbe. Nechýbal ani čas na futbal, prechádzku v Badínskom pralese či návštevu artikulárneho kostola v Hronseku. Vzťahy sme budovali aj cez nočné debaty a spoločenské hry, ktorým veru nebolo konca 🙂

Letnú školu sme ukončili  slávnostnou sv. omšou, na ktorej úspešným absolventom druhého ročníka odovzdali diplomy hlavný delegát a radkyňa pre pastoráciu mládeže Ján Holubčík SBD a sr. Marta Baňasová FMA.

Ďakujeme celému organizačnému tímu i všetkým lektorom za ich odhodlanie, ochotu a nasedenia pri organizovaní tejto letnej školy.

Napísali účastníci: Mária Sroková Gasperová a Martin Žák


Ak máš aj ty chuť a záujem prehĺbiť svoj vzťah s Bohom, spoznať ho viac a vedieť, čo znamenajú pojmy Fundamentálna teológia, Ekleziológia, Kristológia,… neváhaj sa prihlásiť do nového kurzu, ktorý sa otvára.

Všetky podrobné informácie nájdeš na stránke www.salezianimladym.sk