Blog

Tento víkend opäť predstavoval aj silné duchovné načerpanie, prehĺbenie vzťahov a chvíle pokojného oddychu.

Tento víkend opäť predstavoval aj silné duchovné načerpanie, prehĺbenie vzťahov a chvíle pokojného oddychu.

Prvé marcové dni sme mali možnosť prežiť v krásnom prostredí Badína a opäť sa trochu zahĺbiť do zaujímavých tém. Na kurze Teológia pre mladých sa náš ročník (pozn. 1. roč.) venoval konkrétne téme Najsvätejšej Trojice a Kristológii. Počas troch dní naozaj nabitých prínosnými prednáškami padli mnohé zaujímavé postrehy a otázky, ktoré mňa osobne veľmi nabudili k hlbšiemu štúdiu. Zaujímavým bodom pre mňa bolo, keď sme sa spoločne delili o naše vlastné myšlienky a zistenia, ktoré sme objavovali od posledného stretnutia či už pri osobnom štúdiu, alebo pri písaní esejí. Je pre mňa fascinujúce a nesmierne povzbudivé, že môžem vďaka Teológii pre mladých spoznávať nové pohľady, názory, postoje druhých či hľadať odpovede na otázky, nad ktorými som sa doteraz sama nezamyslela.

Som vďačná za dobrých a skúsených lektorov, ktorí nás týmito témami sprevádzali. Samozrejme, nebolo všetko len o sedení na stoličke a počúvaní prednášajúcich. Pre mňa tento víkend opäť predstavoval aj silné duchovné načerpanie, prehĺbenie vzťahov a chvíle pokojného oddychu, mnohí napríklad využili aj možnosť navštíviť blízku kalváriu na Urpíne. No a musím vypichnúť aj to, že som prvýkrát mala možnosť modliť sa krásnu modlitbu kajúceho kánona sv. Andreja Krétskeho.

Napísala: účastníčka Tinka