How Can We Help?

< All Topics
Print

Zmena údajov v registrácii jednotky

Doplnenie člena do registrácie

Do registrácie jednotky, ktorá ešte nie je schválená, je možné pridať ďalšiu osobu – člena.  V detaile registrácie kliknite na ⊕.

Zo zoznamu ešte neregistrovaných ľudí vyberte osobu resp. viac osôb, ktoré chcete zaregistrovať ako  členov organizácie a kliknite na Pokračovať.

Skontrolujte všetky údaje, vyberte typ členstva a kliknite na Odoslať.

Pridané osoby sa zobrazia v zozname registrovaných osôb v detaile registrácie

Odobratie člena z registrácie

Z odoslanej registrácie je možné člena aj odobrať. Pri členovi, ktorého chcete odobrať, kliknite na tri  bodky vedľa jeho mena, vyberte Zrušiť registráciu a potvrďte zrušenie registrácie. Osoba bude  odobratá zo zoznamu registrovaných ľudí v detaile registrácie.

Zmeny sa prejavia aj v registračnom hárku, ktorý je možné si znovu vytlačiť.

Table of Contents