< All Topics
Print

Zmena primárneho členstva

Zmenu primárneho členstva je možné vykonať na záložke “Ľudia” v profile jednotky v ktorej má daná osoba primárne členstvo.

Po kliknutí na možnosť “Zmena primárneho členstva ” sa Vám zobrazí okno v ktorom je potrebné zadať názov jednotky na ktorú sa má primárne členstvo osoby priradiť a tiež dátum zmeny. V prípade, že chcete zachovať členstvo osoby aj v pôvodnej jednotke, zvoľte možnosť “Zachovať členstvo v aktuálnej jednotke”.

Zmenu primárneho členstva viete vykonať iba medzi jednotkami v rámci Vášho strediska.

Ak chcete zmeniť primárne členstvo na jednotku v inom stredisku, je nutné kontaktovať administrátora Tee-pee.

Table of Contents