< All Topics
Print

Zmazanie záznamu o funkcii osoby v jednotke

Pokiaľ bol záznam o funkcii osoby v jednotke pridaný omylom, je možné ho zmazať v profile danej osoby  v záložke Členstvo. Kliknite na tri bodky vedľa funkcie (súčasnej alebo minulej), ktorú si prajete zmazať a vyberte Zmazať členstvo. Následne bude záznam o funkcii danej osoby v jednotke zmazaný. 

Pozor: Zmazaním členstva pri zázname bez uvedenej funkcie bude zmazané členstvo danej osoby v jednotke.

Table of Contents