How Can We Help?

< All Topics
Print

Záverečné správy z podujatí

Záverečná správa = Správa z podujatia

Po ukončení podujatia je možné vyplniť Záverečnú správu z podujatia. Kliknite na podujatie, pre ktoré
chcete vyplniť záverečnú správu kliknutím na záložku Záverečná správa.

Základný stav záverečnej správy je Návrh.

Systém vyplní záverečnú správu podľa údajov o podujatí a prihlásených ľudí.
Jednotlivé údaje sú upraviteľné.

Po uložení alebo odoslaní na schválenie sa uložia údaje, ktoré boli v tom čase zapísané v záverečnej
správe. Ak následne dôjde k editácii podujatia, tak sa už údaje v záverečnej správe neaktualizujú podľa
týchto zmien.


Vyplnenú záverečnú správu je možné odoslať na schválenie.

Označenie Záverečnej správy sa zmení na Odoslaná.

Schvaľovateľ môže záverečnú správu upraviť a uložiť zmeny. V dolnej časti formulára je možné pridávať
poznámky, ktoré zostanú po zamietnutí alebo schválení tejto Záverečnej správy a môže ich upravovať
len schvaľovateľ. Táto poznámka je viditeľná pre každého, kto má právo na zobrazenie pre túto
záverečnú správu.

Schvaľovateľom záverečných správ je Sekretariát.

Po schválení sa Záverečná správa uzamkne (nebude ju možné upravovať) a označí tagom Schválená.
Po zamietnutí bude Záverečná správa upraviteľná odosielateľom aj schvaľovateľom a označí sa tagom
Zamietnutá.

Schválené a zamietnuté Záverečné správy môžu byť znovuotvorené schvaľovateľom, potom ich vie
upravovať aj odosielateľ a následne je ich možné opäť odoslať na schválenie.

Table of Contents