How Can We Help?

< All Topics
Print

Vytvorenie novej jednotky

Zvoľte si jednotku, v ktorej chcete vytvoriť novú (podriadenú) jednotku.

V záložke Jednotky kliknite na ⊕.

V okne Nová jednotka vyplňte všetky povinné údaje (Názov jednotky), ktoré sú označené hviezdičkou  a kliknite na Vytvoriť. Nová jednotka sa zobrazí v zozname jednotiek v rámci danej (nadradenej)  jednotky.

V profile jednotky a jej jednotlivých záložkách je možné editovať údaje novej jednotky, najmä Údaje jednotky, Kontakty, Funkcie, prezerať Registrácie, Oprávnenia a Štatistiky ako aj zoznam  používateľov v záložke Používatelia.

Table of Contents