How Can We Help?

< All Topics
Print

Vytváranie podujatí

Nové podujatie môžete vytvoriť cez menu Podujatia kliknutím na tlačidlo ⊕

Následne vyplňte potrebné informácie o danom podujatí, pričom polia označené hviezdičkou sú povinné  údaje. V hornej časti môžete nahrať aj obrázok alebo fotku cez Pridať fotku. 

V spodnej časti nájdete dva prepínače. Oba prepínače obmedzujú (resp. rozširujú) možnosť prihlásiť sa  na podujatie (resp. pridať ľudí na podujatie).

Ak sa vám zdajú popisy pri prepínačoch zmätočné, tak si čítajte len ten menší text celou vetou. To  tučným je len nadpis prepínača. Prepínač Verejné podujatie: 
• Ak je vypnutý, podujatie vidia iba členovia danej jednotky.
• Ak je zapnutý, podujatie vidia všetci používatelia TP medzi podujatiami v záložke Všetky.
• Tento prepínač nehovorí o tom, či bolo podujatie (napr. denný tábor) určené aj pre širokú verejnosť.
• Prepínač rozširuje možnosti prihlasovania sa na podujatie. 

Príklad využitia: Základný animátorský kurz organizovaný sekretariátom určený pre všetky strediská  zapne tento prepínač, aby podujatie videli všetci používatelia v TP. 

Prepínač Len pre členov: 
• Ak je vypnutý, podujatie je prístupné aj pre Nečlenov (teda neregistrovaných).
• Ak je zapnutý, podujatie je prístupne len pre Členov (teda registrovaných).
• Tento prepínač nehovorí o tom, či je podujatie prístupné len pre členov jednotky alebo aj pre  ostatných. Na to je prepínač Verejné podujatie.
• Prepínač obmedzuje možnosti prihlasovania sa na podujatie.

Príklad využitia: Na Strediskovej škole pre animátorov, chceme mať len registrovaných členov (teda  tých čo zaplatili členský poplatok), preto zapneme tento prepínač.

Následne môžete podujatie Uložiť ako rozpracované, v tom prípade sa podujatie nezverejní medzi  Podujatiami a budete sa k nemu môcť vrátiť a urobiť prípadné zmeny alebo ho môžete rovno Publikovať.

Detaily podujatia je možné upraviť aj po jeho publikovaní. Kliknite na tri bodky vedľa podujatia, ktoré si  prajete upraviť a následne na Upraviť. Tak sa dostanete na stránku Úprava podujatia, kde môžete informácie o danom podujatí meniť.

Table of Contents