How Can We Help?

< All Topics
Print

Ukončenie funkcie osoby v jednotke

Kliknite na záložku Funkcie, v ktorej sa nachádza zoznam všetkých osôb, ktoré majú funkciu v jednotke  a prejdite na danú osobu a funkciu, ktorú chcete ukončiť. Kliknite na tri bodky vpravo a zvoľte možnosť  Ukončiť funkciu.

Zadajte Dátum ukončenia funkcie a kliknite na Uložiť. K tomuto dátumu bude funkcia osoby v jednotke  ukončená.

Funkciu osoby v jednotke je možné ukončiť aj v profile danej osoby v záložke Členstvo. Kliknite na tri  bodky vedľa súčasnej funkcie, ktorú si prajete ukončiť, vyberte Upraviť členstvo a vyplňte dátum  Platnosť do. K tomuto dátumu bude funkcia danej osoby v jednotke ukončená.

Pozor: Ukončením členstva pri zázname bez uvedenej funkcie bude ukončené členstvo danej osoby  v jednotke.

Table of Contents