< All Topics
Print

Udelenie súhlasu o bezpríznakovosti

1. V profile osoby zvolíme záložku „Deti“.

2. Rozklineme si dieťa, ktorého súhlas o bezpríznakovosti chceme potvrdiť.

3. Prejdeme na záložku „GDPR“.

4. Kliknutím si rozbalíme vyhlásenie o bezpríznakovosti pre konkrétny týždeň a po prečítaní potvrdíme.

5. Potvrdené vyhlásenie vyzerá nasledovne.

Table of Contents