How Can We Help?

< All Topics
Print

Teepee – zjednotenie stredísk

Ak by ste mali akékoľvek otázky napíšte nám na: teepeeinfo@domka.sk

Zadávanie tel.č. a emailov od všetkých členov organizácie + kontakt na zákonného zástupcu

  • Animátori (Hlavný vedúci a vedúci) – sú súčasťou stretka- tzn. v Teepee sú členmi v danom stretku
  • v každom stretku musí byť aspoň jeden z animátorov označený ako Hlavný vedúci
  • nezadávať kolektívy z menej ako  5 (v tých 5 sú zarátaní aj animátori môže byť 3 deti + 2 animátori)
  • Označovať dobrovoľníkov 
  • Uvádzať výšku členského pri registráciách
  • záverečné správy – uvádzať počty vo vekových kategóriách 

Deadliny a bodovanie 2022 (2/1/0)

Priebežne –  nahadzovanie nových kolektívov a ľudí, vždy keď sa ich nazbiera viac spraviť registráciu  najneskôr však do 15.12.2022

31.01.2022 – Prvá registrácia 

30.06.2022 –  Nahodenie akcií a záverečné správy z akcií za obdobie 01.01.-31.05.2022

30.09.2022 – Nahodenie akcií a záverečné správy z akcií za obdobie 01.06.-31.08.2022 

15.12.2022 – Poslednej registrácia členov

15.12.2022 – Nahodenie akcií a záverečné správy z akcií za obdobie 01.09.-15.12.2022

10.1.2023 –  Nahodenie akcií a záverečné správy z akcií za obdobie po 15.12.2022 treba ich odovzdať do 10 dní najneskôr však 10.1.2023

Table of Contents