How Can We Help?

< All Topics
Print

Registračný poplatok – registrácia

Pri vytvorení novej registrácie sa preddefinovaný poplatok automaticky nastaví všetkým osobám v danej registrácii.

V prípade, že chcete zmeniť poplatok pre všetky osoby v registrácii, kliknite na vyznačenú šípku (dropdown menu) a zvoľte jednu z možností. Ak chcete zmeniť poplatok iba pri konkrétnej osobe, kliknite na šípku v riadku danej osoby.

Po odoslaní a schválení registrácie sa výška registračných poplatkov bude zobrazovať v podrobnostiach danej registrácie a tiež v štatistikách.

Table of Contents