< All Topics
Print

Registrácie

Registrácie predstavujú členskú základňu. V Teepee môžete mať evidovaných napr. aj rodičov alebo sponzorov, či starých členov, teda ľudí, ktorí nie sú členmi Domky, ale chcete mať o nich evidované údaje. Preto je potrebné rozlišovať členov a nečlenov Domky a to tak, že naozajstných členov Domky zaregistruješ

Teepee je univerzálnejšie a podporuje viacero registračných hárkov na jeden rok (obdobie), tak sa tým nenechaj vyviesť z miery.

Viac o registráciách sa dočítaš v Organizačných pokynoch.

Table of Contents